Các phòng, ban chuyên môn

Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Phòng Dân Tộc
Điện thoại:06513.567.420
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Văn Nhân
Điện thoại:0918.903.218
Trưởng Phòng Lê Văn Nhân
Phòng Tư pháp
Điện thoại:06513.568322
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Viết
Điện thoại:0916.621.444
Trưởng phòng Nguyễn Văn Viết
Văn phòng HĐNĐ-UBND huyện
Email:vplocninh@gmail.com
Điện thoại:06513.568.920
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Tri Ân
Điện thoại:0918.446.493
Email: votrian.hln@binhphuoc.gov.vn
Chánh văn phòng Võ Tri Ân
2 Trương Hằng Hà
Điện thoại:0918.615.616
Phó Chánh VP Trương Hằng Hà
3 Trần Văn Lượng
Phó Chánh VP Trần Văn Lượng
Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã Hội
Điện thoại:0651 3.568.924 - 3.566.924 - 3566.105
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Thị Hoà
Điện thoại:0919765118
Trưởng Phòng Phan Thị Hoà
2 Phạm Văn Tân
Điện thoại:01694 230449
Phó Trưởng Phòng Phạm Văn Tân
3 Thái Long Hải
Điện thoại:0945.195.657
Phó Trưởng Phòng Thái Long Hải
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại:0651.3568926
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Như Công
Điện thoại:0916 377949
Email: phamnhucong.hln@binhphuoc.vn
Trưởng phòng Phạm Như Công
2 Ngô Văn Quân
Điện thoại:0918 588151
Email: ngovanquan.hln@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Ngô Văn Quân
3 Hoàng Văn Lợi
Phó Trưởng Phòng Hoàng Văn Lợi
Phòng Văn hóa và Thông tin
Điện thoại:0651 3566086
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Thảo
Trưởng Phòng Nguyễn Văn Thảo
2 Phạm Văn Hoàng
Điện thoại:0916 999306
Phó Trưởng Phòng Phạm Văn Hoàng
Phòng y tế
Điện thoại:0651 3567754
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Văn Hoan
Điện thoại:
0986 258197
Trưởng Phòng Phan Văn Hoan
Thanh tra Nhà nước
Điện thoại:651.3568.313
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trương Mạnh Hùng
Điện thoại:0982.373.839
Chánh Thanh Tra Trương Mạnh Hùng
2 Nguyễn Đăng Phúc
Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Đăng Phúc
Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn
Điện thoại:06513.568.379
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Hùng
Quyền Trưởng Phòng Trần Hùng
2 Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại:0919.113.907
0168.7108.057
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Thị Hồng
3 Bùi Phước Cường
Phó Trưởng Phòng Bùi Phước Cường
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Điện thoại:0651.3568337
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Giao
Trưởng phòng Trần Văn Giao
2 Cao Thành Giang
Điện thoại:0918 413843
Phó Trưởng Phòng Cao Thành Giang
3 Nguyễn Thị Kiều Trang
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Thị Kiều Trang
Phòng Nội vụ
Điện thoại:0651.3568289
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Mạnh Dũng
Điện thoại:0974.857.575
Trưởng Phòng Nguyễn Mạnh Dũng
2 Nguyễn Thanh Hoa
Điện thoại:0919551759
Email: nguyenthanhhoa.hln@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Thanh Hoa
3 Nguyễn Hải Sơn
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Hải Sơn
Phòng Tài nguyên - Môi trường
Điện thoại:651.3568168
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Đức Tính
Trưởng phòng Hồ Đức Tính
2 Lê Thỉnh
Phó Trưởng Phòng Lê Thỉnh
3 Nguyễn Thị Mỹ Châu
Phó Trưởng Phòng Nguyễn Thị Mỹ Châu
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Điện thoại:0651.3569370
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0913 129737
Trưởng Phòng Nguyễn Văn Hùng
2 Phan Tấn Đạt
Điện thoại:0913.735.000
Phó Trưởng Phòng Phan Tấn Đạt
3 Trịnh Lương Thái
Điện thoại:0975.403.906
Phó Trưởng Phòng Trịnh Lương Thái
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây