hopthu

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Lễ phát động (nguồn ảnh từ vietnamnet.vn )

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước đề nghị phối hợp triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020)

 •   16/01/2020 06:38:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước ban hành Công văn số 1086/STTTT-BCVTCNTT về việc Phối hợp triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 (năm 2020). Văn bản này được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Tỉnh Đoàn; các cơ quan báo chí của tỉnh; các đơn vị hoạt động website; Bản tin; Đài Truyền Thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố và Bưu điện tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo việc cập nhật, kết nối liên thông thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo việc cập nhật, kết nối liên thông thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh

 •   31/12/2019 04:56:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/12/2019, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Huỳnh Anh Minh đã kí ban hành Công văn số 3763/UBND-KSTTHC về việc Cập nhật, kết nối liên thông thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã với Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh. Văn bản này được gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Phú Riềng, thị xã Phước Long và Tập đoàn Viettel Bình Phước.
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước đề nghị rà soát, chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước đề nghị rà soát, chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh

 •   02/12/2019 01:25:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành Công văn số 949/STTTT-TTBCXB về việc “Rà soát, chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp”. Văn bản này được gửi đến các đơn vị hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo tăng cường xử lí văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo tăng cường xử lí văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng

 •   20/11/2019 01:54:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/10/2019, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Phó Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng đã kí ban hành Công văn số 3196/UBND-KGVX về việc tăng cường xử lí văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Công văn này được gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome

 •   11/11/2019 01:23:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ban hành Công văn số 909/STTTT-BCVTCNTT về việc “Cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome”. Văn bản này được gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đoàn thể tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước thông báo việc tổ chức niêm yết công khai thủ tục hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước thông báo việc tổ chức niêm yết công khai thủ tục hành chính

 •   20/10/2019 06:12:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/8/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND về Công bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lí và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước

 •   21/09/2019 09:36:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 721/STTTT-BCVTCNTT về việc Triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước. Văn bản này được gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước triển khai Chỉ thị số 33/CT-BTTTT ngày 09/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Tăng cường các biện pháp quản lí hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước triển khai Chỉ thị số 33/CT-BTTTT ngày 09/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Tăng cường các biện pháp quản lí hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu

 •   21/09/2019 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 725/STTTT-TTBCXB về việc Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 33/CT-BTTTT. Văn bản này được gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị hoạt động Bản tin, Website trong tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước thông báo tài liệu “Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Quản lí văn bản và điều hành của các cơ quan, tổ chức nhà nước”

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước thông báo tài liệu “Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Quản lí văn bản và điều hành của các cơ quan, tổ chức nhà nước”

 •   21/09/2019 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 732/STTTT-BCVTCNTT về việc Hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống Quản lí văn bản và điều hành của các cơ quan, tổ chức nhà nước trên địa bàn tỉnh. Văn bản này được gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước thông báo tài liệu “Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu Mở tại Việt Nam”

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước thông báo tài liệu “Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu Mở tại Việt Nam”

 •   21/09/2019 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 722/STTTT-BCVTCNTT về việc Thông báo tài liệu“Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu Mở tại Việt Nam”. Văn bản này được gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Roboncon mini tỉnh Bình Phước năm 2019 điều chỉnh Thể lệ (Luật Thi đấu) Cuộc thi

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Roboncon mini tỉnh Bình Phước năm 2019 điều chỉnh Thể lệ (Luật Thi đấu) Cuộc thi

 •   21/09/2019 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Roboncon mini tỉnh Bình Phước năm 2019 Huỳnh Thị Hằng đã kí ban hành Công văn số 2621/BTCROBO-KGVX về việc Chấp thuận điều chỉnh Thể lệ (Luật Thi đấu) Cuộc thi Sáng tạo Roboncon mini tỉnh năm 2019 trên cơ sở đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; ý kiến của Trường Đại học Lạc Hồng.
Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo thực hiện họp không giấy và sử dụng hộp thư công vụ

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo thực hiện họp không giấy và sử dụng hộp thư công vụ

 •   11/09/2019 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/8/2019, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đã kí ban hành Công văn số 3138-CV/TU về việc Thực hiện họp không giấy và sử dụng hộp thư công vụ. Công văn này được gửi đến các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2019

 •   02/09/2019 11:15:00 PM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2019
Về việc đăng tải một số văn bản có liên quan đến hướng dẫn xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kĩ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến; hướng dẫn

Về việc đăng tải một số văn bản có liên quan đến hướng dẫn xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kĩ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến; hướng dẫn

 •   29/08/2019 11:24:00 PM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Về việc đăng tải một số văn bản có liên quan đến hướng dẫn xây dựng,triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kĩ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến; hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ
Đoàn Kiểm tra 752 tỉnh Bình Phước công bố kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Lộc Ninh

Đoàn Kiểm tra 752 tỉnh Bình Phước công bố kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Lộc Ninh

 •   27/08/2019 07:07:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 11/7/2019, thực hiện Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Đoàn Kiểm tra 752 của tỉnh đã công bố kết quả kiểm tra tại huyện Lộc Ninh.
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 •   07/08/2019 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Căn cứ Thông tư số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Liên bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Tư pháp về việc Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất;
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lí, phát hành và quản lí văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lí, phát hành và quản lí văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh

 •   05/08/2019 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm kí ban hành Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lí, phát hành và quản lí văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quy chế gồm ba chương với 13 điều.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước thông báo danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kĩ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước thông báo danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kĩ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg

 •   05/08/2019 04:18:00 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/7/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước đã ban hành Công văn số 570/STTTT-TTra về việc Thông báo danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kĩ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg. Công văn này được gửi đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh

Thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh

 •   07/06/2019 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0
Thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập55
 • Hôm nay3,589
 • Tháng hiện tại86,017
 • Tổng lượt truy cập3,368,187
QC Bên trai 1
QC Bên PHAI 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây