Trang thông tin điện tử Huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước http://locninh.binhphuoc.gov.vn/

GIẤY CHỨNG NHÂN ISOO TCVN 9001-2008
08.03.20101. Quyết định Cấp giấy chứng nhận Hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008: Tải file tại đây.
2. Quyết định Công bố Hệ thống QLCL TCVN 9001:2008 của UBND huyện Lộc Ninh:
Tải file tại đây.
3. Quyết định Áp dụng bộ thủ tục hành chính vào giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO: Tải file tại đây.
3.  Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO huyện Lộc Ninh: Tải file tại đây
 URL của bản tin này::http://locninh.binhphuoc.gov.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=181

© Trang thông tin điện tử Huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước contact: admin@mail.com