Lộc Ninh 37 năm phấn đấu và trưởng thành

Lộc Ninh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, mảnh đất phên dậu của tổ quốc nay đã đi vào lịch sử hiện đại bằng trí tuệ, ý chí và sự hy sinh, đóng góp của nhiều thế hệ. Nơi đây đã trãi qua những thời kỳ đấu tranh khốc liệt chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới; đồng thời cũng là nơi diễn ra những trận chiến đấu ác liệt của quân dân ta nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và an ninh tổ quốc. Xem tiếp...


TÀ THIẾT-NƠI ÂM VANG CHIẾN DỊCH MANG TÊN NGƯỜI

[09.03.2009 08:17]
Căn cứ Tà Thiết không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ và phát triển các hoạt động của Bộ Chỉ huy Miền, một căn cứ dự trữ hậu cần chiến lược, mà còn là căn cứ cơ bản của Bộ Chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vẻ vang của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
[Đã đọc: 17314]
Xem tiếp...

Kho xăng dầu Lộc Quang - Lộc Ninh

[11.02.2009 01:23]
Sau khi Lộc Ninh được hoàn toàn giải phóng (7/4/1972) và trở thành thủ phủ của Chính Phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam. Lộc Ninh còn là nơi tập kết các nguồn chi viện phục vụ cho chiến trường B2 và chiến dịch giải phóng miền Nam hoàn toàn thống nhất đất nước, trong đó nguồn nguyên liệu xăng dầu là một yêu cầu bức thiết để phục vụ cho cuộc chiến thần tốc sau này.
[Đã đọc: 8248]
Xem tiếp...

Sân bay quân sự Huyện Lộc Ninh - Bình Phước

[11.02.2009 01:20]
Di tích này nằm tại huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước ngày nay. Sân bay nằm trên một khu đồi bằng phẳng rộng trên 5000m2 . Trước đây là sân bay quân sự của Mỹ ngụy, sau ngày Lộc Ninh được giải phóng, sân bay thuộc về chính quyền cách mạng lâm thời.
[Đã đọc: 11716]
Xem tiếp...

Văn hóa người dân Stiêng

[11.02.2009 01:17]
Trong mối quan hệ với cộng đồng, người S’ tiêng rất quý tình cảm bạn bè, dòng họ, một số lễ cúng liên quan đến cộng đồng này vẫn được người S’ tiêng duy trì. Trong xã hội S’ tiêng đã từng tồn tại các lễ lớn như: lễ đâm trâu, lễ quay đầu trâu...
[Đã đọc: 14087]
Xem tiếp...

Các Di tích lịch sử ở Lộc Ninh

[14.11.2008 09:43]
Nhà giao tế Lộc Ninh - di tích lịch sử văn hóa
Đến trung tâm huyện lỵ Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, chúng ta gặp ngay bên quốc lộ 13 một ngôi nhà sàn cao to mà người dân nơi đây gọi nôm na là nhà “cao cẳng” mà không gọi là nhà sàn. Đây chính là nhà Giao tế - nơi làm việc của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và cũng là nơi họp Hội nghị bốn bên từ năm 1973 đến 1975 theo tinh thần Hiệp định Paris ký ngày 27-1-1973.

[Đã đọc: 12379]
Xem tiếp...

Lịch sử hình thành và phát triển của huyện Lộc Ninh

[17.10.2008 14:27]
Từ 2500 cho đến 3000 trước (tương ứng với các đời vua Hùng dựng nước), mảnh đất Lộc Ninh đã có người cư trú. Đó là vài nhóm thuộc người Indonesien cổ nói tiếng Môn-Khmer, tổ tiên của người S’tiêng, Mạ, M’nông, Khome hiện nay.
[Đã đọc: 7258]
Xem tiếp...

Vị trí địa lý tự nhiên của huyện Lộc Ninh

[17.10.2008 14:24]
Huyện Lộc Ninh là huyện miền núi biên giới phía Tây - Bắc của tỉnh Bình Phước, có đường biên giới dài hơn 100k tiếp giáp với huyện Sanuol tỉnh Kratie và Mimot, tỉnh Congpongcham của Campuchia. Có 01 cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Huyện Lộc Ninh nay là phần còn lại của huyện Lộc Ninh cũ sau khi tách 5 xã phía Đông – Bắc để thành lập huyện Bù Đốp theo Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 20/2/2003 của Chính Phủ. Vị trí địa lý được xác định bởi tọa độ sau:
[Đã đọc: 21205]
Xem tiếp...

Tổng quan Lộc Ninh

[16.10.2008 21:18]
Lộc Ninh là một huyện của tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Huyện lị là thị trấn Lộc Ninh.
Diện tích và dân số
Diện tích 853,95 km². Dân số 115.268 người (năm 2008).
Các đơn vị hành chính
Huyện Lộc Ninh có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã: Lộc An, Lộc Hoà, Lộc Hiệp, Lộc Tấn, Lộc Thạch, Lộc Thiện, Lộc Thái, Lộc Thuận, Lộc Hưng, Lộc Điền, Lộc Thành, Lộc Khánh, Lộc Thịnh, Lộc Quang, Lộc Phú và thị trấn Lộc Ninh.

[Đã đọc: 11475]
Xem tiếp...


Loading...