Hội nghị tuyên truyền pháp luật về tài nguyên môi trường.

[23.06.2009 14:36]
Trong quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ quản lý bảo vệ tài nguyên và môi trường luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng. Những năm qua công tác quản lý ở huyện Lộc Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về bảo vệ tài guyên trong các cấp, các ngành được nâng lên, việc khai thác tài nguyên cho phát triển kinh tế xã hội ngày một hiệu quả.
[Đã đọc: 3758]
Xem tiếp...

67 dự án đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh

[20.02.2009 17:03]
Đến nay, trong các khu công nghiệp của tỉnh đã có 67 dự án đầu tư, không kể 10 dự án đã bị thu hồi do quá thời hạn triển khai theo quy định. Trong đó có 15 doanh nghiệp trong nước và 52 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 274 triệu USD và gần 716 tỷ đồng; tổng diện tích thuê đất là 293 ha. Hiện nay đã có 31 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, thu hút trên 5.750 lao động. Trong các khu công nghiệp hiện có 19 doanh nghiệp đang triển khai xây dựng nhà xưởng, 16 doanh nghiệp đang triển khai thủ tục, dự kiến trong năm 2009 này sẽ ây dựng.
[Đã đọc: 2541]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 10, 11, 12


Loading...