Nghị quyết kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành 09 Nghị quyết bao gồm những Nghị quyết sau: Xem tiếp...


Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân xã Lộc Thiện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021

[02.08.2017 08:47]
Sáng ngày 20/7/2017, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Lộc Thiện, Hội đồng nhân dân xã Lộc Thiện tiến hành tổ chức kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân xã khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021.
[Đã đọc: 77]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

[18.07.2017 08:57]
Sáng ngày 13/7/2017, tại Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ ba. Đến dự kỳ họp có ông Trần Ngọc Trai - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện.
[Đã đọc: 147]
Xem tiếp...

HĐND huyện Lộc Ninh tổ chức họp Tổ đại biểu để chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X

[10.07.2017 21:51]
Thực hiện Công văn số 31/HĐND ngày 16/6/2017 của Thường trực HĐND huyện về việc hướng dẫn tổ chức họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ ba HĐND khóa X.
[Đã đọc: 120]
Xem tiếp...

Các Ban của HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X

[10.07.2017 21:48]
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X, từ ngày 03 đến 05/7/2017, các Ban của HĐND huyện đã tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách của từng Ban được trình tại kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X. Các đồng chí Trưởng các Ban của HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp ngoài các thành viên trong Ban còn có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
[Đã đọc: 146]
Xem tiếp...

Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ ba HĐND huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

[01.07.2017 20:21]
Căn cứ Điều 80 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 về việc triệu tập kỳ họp Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 quyết định triệu tập kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
[Đã đọc: 155]
Xem tiếp...

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lộc Điền, Lộc Tấn

[22.06.2017 10:25]
Ngày 07/6/2017, ông Lê Anh Tuấn, ông Nguyễn Hồng Trà, bà Trần Mỹ Tâm – đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước và các tổ đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lộc Điền và Lộc Tấn huyện Lộc Ninh trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX và kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Lộc Ninh khóa X.
[Đã đọc: 117]
Xem tiếp...

Ban Dân tộc của HĐND huyện Lộc Ninh giám sát kết quả thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất cho ĐBDTTS trên địa bàn

[08.06.2017 15:22]
Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện do ông Đinh Văn Hải - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện làm Trưởng Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện để giám sát kết quả thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh.
[Đã đọc: 152]
Xem tiếp...

Ban Kinh tế - xã hội của HĐND huyện Lộc Ninh giám sát phòng Y tế đối với thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện

[08.06.2017 15:22]
Ngày 18/5/2017, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do ông Hà Văn Giảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Y tế để giám sát tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện trong năm 2016.
[Đã đọc: 118]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã Lộc Hiệp

[08.06.2017 14:36]
Sáng ngày 26/5/2017, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh dobàNguyễn Thị Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làmTrưởng Đoàn đã có buổi làm việc với HĐND,UBND xã Lộc Hiệp để khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã và giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.
[Đã đọc: 136]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã Lộc Hòa

[08.06.2017 14:35]
Sáng ngày 01/6/2017, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh dobàNguyễn Thị Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làmTrưởng Đoàn đã có buổi làm việc với HĐND,UBND xã Lộc Hòa để khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã và giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017 của UBND xã.
[Đã đọc: 160]
Xem tiếp...

Ban KT-XH của HĐND huyện Lộc Ninh giám sát UBND xã Lộc An về việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ trên địa b

[30.05.2017 16:18]
Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do ông Hà Văn Giảng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Lộc An để giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ trên địa bàn xã.
[Đã đọc: 181]
Xem tiếp...

Ban Dân tộc của HĐND huyện Lộc Ninh giám sát UBND xã Lộc An về tình hình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách trong công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

[30.05.2017 16:18]
Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2017, tại UBND xã Lộc An, ông Đinh Văn Hải - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện - Trưởng Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với UBND xã Lộc An để giám sát tình hình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách trong công tác dân tộc trên địa bàn xã.
[Đã đọc: 168]
Xem tiếp...

Ban Dân tộc của HĐND huyện Lộc Ninh giám sát Phòng LĐ-TB&XH về tình hình thực hiện các chính sách xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

[30.05.2017 16:17]
Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện do ông Đinh Văn Hải - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện - Trưởng Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện để giám sát tình hình thực hiện các chính sách xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
[Đã đọc: 169]
Xem tiếp...

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba (giữa năm 2017) của HĐND huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

[18.05.2017 11:34]
Sáng ngày 12/5/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh đã tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ ba (giữa năm 2017) của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
[Đã đọc: 278]
Xem tiếp...

Ban KT-XH HĐND huyện Lộc Ninh giám sát tại trường THCS thị trấn Lộc Ninh

[06.05.2017 20:24]
Ngày 18/4/2017, đoàn giám sát Ban KT-XH HĐND huyện Lộc Ninh do ông Lê Thanh Bình - Phó Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình hoạt động tại trường THCS thị trấn Lộc Ninh.
[Đã đọc: 204]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  [sau]


Loading...