Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh giám sát về tình hình hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh

[01.11.2016 19:30]
Chiều ngày 20/10/2016, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh do bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì đã có buổi làm việc với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện để giám sát về tình hình hoạt động của đơn vị.
[Đã đọc: 698]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện lộc Ninh giám sát về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tại UBND xã Lộc Phú

[01.11.2016 19:29]
Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2016, tại Ủy ban nhân dân xã Lộc Phú, bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh chủ trì Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành làm việc với UBND xã Lộc Phú để giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án, ...
[Đã đọc: 525]
Xem tiếp...

Hội nghị liên tịch Chuẩn bị kỳ họp thứ hai HĐND huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

[31.10.2016 14:12]
Sáng ngày 26/10/2016, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh đã tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, UBMTTQVN huyện và các cơ quan hữu quan để thống nhất chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
[Đã đọc: 496]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh giám sát về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tại UBND xã Lộc Thịnh

[31.10.2016 14:11]
Chiều ngày 19/10/2016, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh đã có buổi làm việc với UBND xã Lộc Thịnh về việc giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, các chương trình mục tiêu Quốc gia,...
[Đã đọc: 485]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh giám sát kết quả công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản tại Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh

[19.10.2016 14:31]
Vừa qua, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 30/8/2016 về việc giám sát của Thường trực HĐND huyện đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn huyện; Quyết định số 34/QĐ-HĐND ngày 30/8/2016 về việc thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện.
[Đã đọc: 635]
Xem tiếp...

Ban pháp chế HĐND huyện Lộc Ninh giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND tại Đội quản lý thị trường số 5

[07.10.2016 15:43]
Vừa qua, Ban Pháp chế của HĐND huyện đã tổ chức đoàn giám sát về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tại Đội Quản lý thị trường số 5.
[Đã đọc: 801]
Xem tiếp...

Hội nghị giao ban công tác HĐND huyện Lộc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021

[07.10.2016 15:41]
Sáng ngày 14/9/2016, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội đồng nhân dân huyện lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021.
[Đã đọc: 836]
Xem tiếp...

Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân xã Lộc Thiện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021

[14.09.2016 14:25]
Sáng ngày 9/9/2016, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Lộc Thiện, Hội đồng nhân dân xã Lộc Thiện tiến hành tổ chức kỳ họp thứ hai (bất thường) nhằm bầu bổ sung chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021.
[Đã đọc: 1314]
Xem tiếp...

Lãnh đạo HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo HĐND – UBND huyện Lộc Ninh

[14.09.2016 14:24]
Ngày 08/9/2016, ông Phạm Công – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước cùng thành viên các Ban HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo HĐND - UBND huyện Lộc Ninh về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND – UBND huyện sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khoá X và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh 09 tháng đầu năm 2016.
[Đã đọc: 1438]
Xem tiếp...

Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân xã Lộc Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

[01.08.2016 19:53]
Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2016, tại Hội trường UBND xã Lộc Điền, Hội đồng nhân xã Lộc Điền tiến hành kỳ họp thứ 2 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế-Văn hóa xã hội-Quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và một số nội dung quan trọng khác.
[Đã đọc: 2352]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất theo quy định của pháp luật

[04.07.2016 08:38]
Sáng ngày 27/6/2016, Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất theo quy định của pháp luật.
[Đã đọc: 3045]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân Lộc Hưng tổ chức kỳ họp thứ nhất Khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021

[28.06.2016 14:37]
Ngày 24/6/2016, Hội đồng nhân dân xã Lộc Hưng đã tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021.
[Đã đọc: 2864]
Xem tiếp...

Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã Lộc Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

[28.06.2016 14:36]
Sáng ngày 15/62016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Lộc Điền đã diễn ra kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã Lộc Điền khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
[Đã đọc: 2745]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tiến hành kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021)

[31.05.2016 09:28]
Để chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;
[Đã đọc: 2493]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khoá IX tổ chức kỳ họp tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016

[15.04.2016 14:49]
Sáng ngày 05/4/2016, Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khoá IX long trọng tổ chức kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016) theo luật định. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện tập trung thảo luận, xem xét, đánh giá tổng kết hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011-2016; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; đồng thời xem xét điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2016 huyện Lộc Ninh. Kết quả kỳ họp như sau:
[Đã đọc: 2944]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  [sau]


Loading...