Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh thông qua chương trình công tác năm 2015

[10.02.2015 15:23]
Thực hiện Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 24/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa IX về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015,
[Đã đọc: 1872]
Xem tiếp...

Lộc Ninh hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

[30.01.2015 09:39]
Thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội khoá XIII về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; tại kỳ họp cuối năm 2014, Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.
[Đã đọc: 1609]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khoá IX hoàn thành đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9

[30.01.2015 09:39]
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, trong hai ngày 07-08/01/2015, Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa IX đã hoàn thành đợt tiếp xúc cử tri (sau kỳ họp thứ 9 -kỳ họp cuối năm 2014) tại các ấp/khu phố của các xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử theo luật định.
[Đã đọc: 976]
Xem tiếp...

Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước cùng các đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lộc Quang.

[23.01.2015 14:44]
Ngày 08/1/2015, bà Trần Thị Ánh Tuyết, đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước cùng các đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh.
[Đã đọc: 1287]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân xã Lộc Thành hoàn thành chương trình kỳ họp thứ chín (kỳ họp cuối năm 2014)

[19.01.2015 10:05]
Căn cứ kết quả liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã về thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp cuối năm 2014).
[Đã đọc: 1179]
Xem tiếp...

Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh tiếp xúc cử tri xã Lộc Thiện, Lộc Hiệp

[14.01.2015 13:55]
Chiều ngày 07/01/2015, đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri 02 xã Lộc Thiện, Lộc Hiệp huyện Lộc Ninh.
[Đã đọc: 940]
Xem tiếp...

Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước cùng các đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh tiếp xúc cử tri xã Lộc Quang

[14.01.2015 13:54]
Ngày 08/1/2015, bà Trần Thị Ánh Tuyết, đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước cùng các đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh.
[Đã đọc: 857]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh chuẩn bị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2014)

[05.01.2015 10:29]
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban MTTQVN.
[Đã đọc: 1147]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh hoàn thành chương trình thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2014)

[05.01.2015 10:28]
Trong hai ngày 23 và 24 tháng 12 năm 2014, Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa IX tiến hành kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2014.
[Đã đọc: 1194]
Xem tiếp...

Ban chỉ đạo thực hiện Đề án huyện Lộc Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị thành lập Ban HĐND cấp xã

[22.12.2014 07:46]
Nhằm giúp HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện việc thành lập các Ban HĐND tại kỳ họp cuối năm 2014 đảm bảo đúng quy trình, quy định theo kế hoạch số 349/KH-BCĐĐA ngày 13/10/2014 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh;
[Đã đọc: 850]
Xem tiếp...

HĐND huyện Lộc Ninh tổ chức giám sát tình hình thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện

[10.12.2014 08:06]
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2014, ngày 26/11/2014 Thường trực HĐND huyện đã thành lập và tổ chức đoàn giám sát tại Chi Cục thi hành án dân sự huyện theo chương trình, kế hoạch giám sát đã đề ra.
[Đã đọc: 1343]
Xem tiếp...

HĐND huyện Lộc Ninh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp cuối năm 2014

[10.12.2014 08:05]
Để chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2014, trong các ngày 24-25/11/2014 HĐND huyện Lộc Ninh tiến hành tiếp xúc cử tri nơi đại biểu ứng theo luật định để báo cáo cử tri về chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp HĐND; đồng thời thông báo nội dung trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc kỳ trước và thu thập những ý kiến kiến nghị chuyển các ngành chức năng liên quan xem xét trả lời.
[Đã đọc: 1202]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện giám sát Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện

[25.11.2014 07:57]
Sáng ngày 07/11/2014, Thường trực HĐND huyện đã thành lập và tổ chức Đoàn giám sát kết quả thực hiện các chính sách dân tộc theo các Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg, 1592/2009/QĐ-TTg, 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. Tham gia đoàn giám sát có Trưởng các Ban HĐND huyện, đại diện Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện, phòng Kinh tế-Hạ tầng; Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-PTNT; Tài chính-Kế hoạch.
[Đã đọc: 936]
Xem tiếp...

Hội nghị tiếp xúc cử tri 02 xã Lộc Quang, Lộc Hiệp với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp lần thứ 11, khoá VIII

[21.11.2014 17:20]
Ngày 11/11/2014, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước bà Trần Thị Ánh Tuyết – Bí thư Huyện uỷ Lộc Ninh đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri 02 xã Lộc Quang và Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh trước kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khoá VIII.
[Đã đọc: 920]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện giám sát Công tác xây dựng cơ bản năm 2014 trên địa bàn huyện

[21.11.2014 17:19]
Sáng ngày 13/11/2014, Thường trực HĐND huyện đã thành lập và tổ chức Đoàn giám sát kết quả thực hiện các công trình xây dựng trọng điểm năm 2014 do Ban quản lý dự án huyện Lộc Ninh làm chủ đầu tư. Tham gia đoàn giám sát có Trưởng các Ban HĐND huyện, đại diện Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện, phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện.
[Đã đọc: 1432]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  [sau]


Loading...