Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa IX hoàn thành kỳ họp thứ 10 (kỳ họp giữa năm 2015)

[27.07.2015 15:42]
Sáng ngày 16/7/2015, HĐND huyện Lộc Ninh long trọng tổ chức kỳ họp thứ 10 (kỳ họp giữa năm 2015) nhằm đánh giá tình hình hoạt động HĐND;
[Đã đọc: 1563]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10

[13.07.2015 10:24]
Căn cứ kết luận tại Hội nghị liên tịch về thống nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 (kỳ họp giữa năm 2015) Hội đồng nhân dân huyện,
[Đã đọc: 1310]
Xem tiếp...

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hội đồng nhân dân huyện KonPlông (tỉnh Kon Tum)

[07.07.2015 14:18]
Sáng ngày 28/6/2015, Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân huyện KonPlông (tỉnh Kon Tum), do ông A Dăm -Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện KonPlông làm Trưởng đoàn đã đến Lộc Ninh tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.
[Đã đọc: 1440]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh Tổ chức giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND

[08.06.2015 11:29]
Thực hiện Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 23/12/2014 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2015; căn cứ Chương trình công tác năm 2015 của Thường trực HĐND huyện. Trong hai ngày 05-06/5/2015, Thường trực HĐND huyện đã thành lập và tổ chức Đoàn khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND và giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 4 tháng đầu năm 2015 tại hai xã Lộc Hòa, Lộc An.
[Đã đọc: 2462]
Xem tiếp...

Lộc Ninh hoàn thành chương trình tập huấn kỹ năng hoạt động cho các Ban Hội đồng nhân dân cấp xã

[09.04.2015 16:04]
Sáng ngày 30/3/2015, Thường trực Hội đồng nhân dân đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lộc Ninh long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn kỹ năng hoạt động cho các Ban Hội đồng nhân dân cấp xã theo Kế hoạch số 31/KH-HĐND ngày 04/02/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.
[Đã đọc: 1574]
Xem tiếp...

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh triển khai kế hoạch tập huấn kỹ năng hoạt động cho các Ban Hội đồng nhân dân cấp xã

[20.03.2015 08:30]
Chiều ngày 02/3/2015, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy -Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Diệp Hoàng Vũ chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch số 31/KH-HĐND ngày 04/02/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước về tập huấn kỹ năng hoạt động cho các Ban Hội đồng nhân dân cấp xã. Tham gia phiên họp còn có đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.
[Đã đọc: 1462]
Xem tiếp...

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh thông qua chương trình công tác năm 2015

[10.02.2015 15:23]
Thực hiện Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 24/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa IX về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015,
[Đã đọc: 1878]
Xem tiếp...

Lộc Ninh hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

[30.01.2015 09:39]
Thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 của Quốc hội khoá XIII về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; tại kỳ họp cuối năm 2014, Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh và Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.
[Đã đọc: 1615]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khoá IX hoàn thành đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9

[30.01.2015 09:39]
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003, trong hai ngày 07-08/01/2015, Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa IX đã hoàn thành đợt tiếp xúc cử tri (sau kỳ họp thứ 9 -kỳ họp cuối năm 2014) tại các ấp/khu phố của các xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử theo luật định.
[Đã đọc: 981]
Xem tiếp...

Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước cùng các đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lộc Quang.

[23.01.2015 14:44]
Ngày 08/1/2015, bà Trần Thị Ánh Tuyết, đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước cùng các đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh.
[Đã đọc: 1294]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân xã Lộc Thành hoàn thành chương trình kỳ họp thứ chín (kỳ họp cuối năm 2014)

[19.01.2015 10:05]
Căn cứ kết quả liên tịch giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã về thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp cuối năm 2014).
[Đã đọc: 1183]
Xem tiếp...

Đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh tiếp xúc cử tri xã Lộc Thiện, Lộc Hiệp

[14.01.2015 13:55]
Chiều ngày 07/01/2015, đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri 02 xã Lộc Thiện, Lộc Hiệp huyện Lộc Ninh.
[Đã đọc: 945]
Xem tiếp...

Đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước cùng các đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh tiếp xúc cử tri xã Lộc Quang

[14.01.2015 13:54]
Ngày 08/1/2015, bà Trần Thị Ánh Tuyết, đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước cùng các đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh.
[Đã đọc: 862]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh chuẩn bị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2014)

[05.01.2015 10:29]
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban MTTQVN.
[Đã đọc: 1151]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh hoàn thành chương trình thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2014)

[05.01.2015 10:28]
Trong hai ngày 23 và 24 tháng 12 năm 2014, Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa IX tiến hành kỳ họp thứ 9 (kỳ họp cuối năm 2014.
[Đã đọc: 1199]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  [sau]


Loading...