Huyện Lộc Ninh triển khai kế hoạch thực hiện Đề án thành lập Ban của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện

[21.11.2014 17:18]
Ngày 13/10/2014, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 349/KH-BCĐĐA về tiếp tục thực hiện và mở rộng Đề án thành lập Ban của HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
[Đã đọc: 1179]
Xem tiếp...

mẫu về thành lập Ban HĐND cấp xã

[17.11.2014 15:09]
mẫu về
Thành lập Ban HĐND cấp xã

[Đã đọc: 1033]
Xem tiếp...

HĐND huyện Lộc Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ II/2014

[06.10.2014 10:40]
Sáng ngày 30/9/2014, Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh phối hợp với Thường trực HĐND xã Lộc Hòa long trọng tổ chức hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ II/2014 với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.
[Đã đọc: 984]
Xem tiếp...

HĐND huyện Lộc Ninh khoá IX tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2014)

[27.08.2014 18:34]
Căn cứ thông báo liên tịch giữa Thường trực HĐND và Ban thường trực UBMTTQVN huyện về việc TXCT sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, trong ba ngày 07, 11, 12/8/2014 các đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri tại các xã nơi đại biểu ứng cử theo luật định.
[Đã đọc: 888]
Xem tiếp...

HĐND huyện Lộc Ninh khóa IX Tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2014)

[22.07.2014 17:11]
Sáng ngày 17/7/2014, HĐND huyện Lộc Ninh long trọng tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2014) nhằm đánh giá tình hình hoạt động HĐND;
[Đã đọc: 1037]
Xem tiếp...

HĐND huyện hoàn thành phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2014)

[22.07.2014 17:10]
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2014) HĐND huyện Lộc Ninh khoá IX nhiệm kỳ 2011-2016 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chiều ngày 07/7/2014, HĐND huyện đã hoàn thành nội dung, chương trình phiên họp Tổ đại biểu theo hướng dẫn của Thường trực HĐND huyện về phương pháp, nội dung họp Tổ đại biểu trước kỳ họp.
[Đã đọc: 995]
Xem tiếp...

HĐND huyện Lộc Ninh Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND

[30.06.2014 16:51]
Trong các ngày 17-18-19/6/2014, các đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri nơi đại biểu ứng cử trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Lộc Ninh khóa IX theo hướng dẫn của Thường trực HĐND và Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện.
[Đã đọc: 839]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh Tổ chức giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND

[17.06.2014 15:47]
Thực hiện Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2014;
[Đã đọc: 917]
Xem tiếp...

Thông báo rộng rãi Trang thông tin điện tử và chuyên mục “cử tri cần biết” của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.

[12.06.2014 09:31]
- Nhằm kịp thời thông tin về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đến cử tri và nhân dân trên toàn tỉnh, từ năm 2009 Trang thông tin điện tử (http://bdndbinhphuoc.gov.vn) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước đã được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động ổn định.
[Đã đọc: 1090]
Xem tiếp...

Ban Pháp chế HĐND huyện Lộc Ninh tổ chức giám sát tình hình thực thi pháp luật tại UBND Lộc An.

[12.06.2014 09:13]
Thực hiện chương trình hoạt, ngày 06/06/2014, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh tổ chức giám sát tình hình thực thi pháp luật tại UBND Lộc An.
[Đã đọc: 827]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động HĐND cấp xã

[21.05.2014 10:34]
Nhằm đánh giá tình hình thực tế về tổ chức và kết quả hoạt động của HĐND cấp xã trong nữa nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở thực tiễn hoạt động, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm giúp cho hoạt động của HĐND cấp xã trong huyện thực hiện tốt hơn vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
[Đã đọc: 1789]
Xem tiếp...

HĐND huyện Lộc Ninh giám sát tình hình thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN quý I/2014 tại xã Lộc Tấn

[24.04.2014 13:55]
Thực hiện chương trình hoạt động năm 2014, ngày 17/4/2014, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Lộc Ninh do ông Bùi Văn Lộc – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I/2014 tại xã Lộc Tấn.
[Đã đọc: 917]
Xem tiếp...

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh hoàn thành phiên họp Tổ đại biểu giữa hai kỳ họp thứ 7-8 HĐND huyện

[16.04.2014 10:09]
Nhằm đánh giá tình hình hoạt động HĐND và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh quý I/2014 trên địa bàn huyện.
[Đã đọc: 943]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh tổ chức giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tại xã Lộc Hiệp, Lộc Phú

[15.04.2014 16:56]
Thực hiện Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2014;
[Đã đọc: 1258]
Xem tiếp...

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh giám sát UBND 02 xã Lộc Khánh và Lộc Hưng

[15.04.2014 16:44]
Trong 02 ngày 03 – 04/4/2014, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh đã tiến hành giám sát tình hình thực thi pháp luật tại UBND 02 xã Lộc Khánh và Lộc Hưng.
[Đã đọc: 1034]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  [sau]


Loading...