Ban chỉ đạo thực hiện Đề án huyện Lộc Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị thành lập Ban HĐND cấp xã

[22.12.2014 07:46]
Nhằm giúp HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện việc thành lập các Ban HĐND tại kỳ họp cuối năm 2014 đảm bảo đúng quy trình, quy định theo kế hoạch số 349/KH-BCĐĐA ngày 13/10/2014 của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh;
[Đã đọc: 854]
Xem tiếp...

HĐND huyện Lộc Ninh tổ chức giám sát tình hình thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện

[10.12.2014 08:06]
Nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn huyện năm 2014, ngày 26/11/2014 Thường trực HĐND huyện đã thành lập và tổ chức đoàn giám sát tại Chi Cục thi hành án dân sự huyện theo chương trình, kế hoạch giám sát đã đề ra.
[Đã đọc: 1357]
Xem tiếp...

HĐND huyện Lộc Ninh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp cuối năm 2014

[10.12.2014 08:05]
Để chuẩn bị kỳ họp cuối năm 2014, trong các ngày 24-25/11/2014 HĐND huyện Lộc Ninh tiến hành tiếp xúc cử tri nơi đại biểu ứng theo luật định để báo cáo cử tri về chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp HĐND; đồng thời thông báo nội dung trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc kỳ trước và thu thập những ý kiến kiến nghị chuyển các ngành chức năng liên quan xem xét trả lời.
[Đã đọc: 1223]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện giám sát Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện

[25.11.2014 07:57]
Sáng ngày 07/11/2014, Thường trực HĐND huyện đã thành lập và tổ chức Đoàn giám sát kết quả thực hiện các chính sách dân tộc theo các Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg, 1592/2009/QĐ-TTg, 33/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. Tham gia đoàn giám sát có Trưởng các Ban HĐND huyện, đại diện Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện, phòng Kinh tế-Hạ tầng; Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-PTNT; Tài chính-Kế hoạch.
[Đã đọc: 942]
Xem tiếp...

Hội nghị tiếp xúc cử tri 02 xã Lộc Quang, Lộc Hiệp với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp lần thứ 11, khoá VIII

[21.11.2014 17:20]
Ngày 11/11/2014, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước bà Trần Thị Ánh Tuyết – Bí thư Huyện uỷ Lộc Ninh đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri 02 xã Lộc Quang và Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh trước kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khoá VIII.
[Đã đọc: 926]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện giám sát Công tác xây dựng cơ bản năm 2014 trên địa bàn huyện

[21.11.2014 17:19]
Sáng ngày 13/11/2014, Thường trực HĐND huyện đã thành lập và tổ chức Đoàn giám sát kết quả thực hiện các công trình xây dựng trọng điểm năm 2014 do Ban quản lý dự án huyện Lộc Ninh làm chủ đầu tư. Tham gia đoàn giám sát có Trưởng các Ban HĐND huyện, đại diện Ban thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện, phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện.
[Đã đọc: 1438]
Xem tiếp...

Huyện Lộc Ninh triển khai kế hoạch thực hiện Đề án thành lập Ban của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện

[21.11.2014 17:18]
Ngày 13/10/2014, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 349/KH-BCĐĐA về tiếp tục thực hiện và mở rộng Đề án thành lập Ban của HĐND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
[Đã đọc: 1182]
Xem tiếp...

mẫu về thành lập Ban HĐND cấp xã

[17.11.2014 15:09]
mẫu về
Thành lập Ban HĐND cấp xã

[Đã đọc: 1038]
Xem tiếp...

HĐND huyện Lộc Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ II/2014

[06.10.2014 10:40]
Sáng ngày 30/9/2014, Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh phối hợp với Thường trực HĐND xã Lộc Hòa long trọng tổ chức hội nghị giao ban công tác HĐND lần thứ II/2014 với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn.
[Đã đọc: 1007]
Xem tiếp...

HĐND huyện Lộc Ninh khoá IX tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2014)

[27.08.2014 18:34]
Căn cứ thông báo liên tịch giữa Thường trực HĐND và Ban thường trực UBMTTQVN huyện về việc TXCT sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, trong ba ngày 07, 11, 12/8/2014 các đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri tại các xã nơi đại biểu ứng cử theo luật định.
[Đã đọc: 893]
Xem tiếp...

HĐND huyện Lộc Ninh khóa IX Tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2014)

[22.07.2014 17:11]
Sáng ngày 17/7/2014, HĐND huyện Lộc Ninh long trọng tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2014) nhằm đánh giá tình hình hoạt động HĐND;
[Đã đọc: 1041]
Xem tiếp...

HĐND huyện hoàn thành phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2014)

[22.07.2014 17:10]
Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm 2014) HĐND huyện Lộc Ninh khoá IX nhiệm kỳ 2011-2016 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chiều ngày 07/7/2014, HĐND huyện đã hoàn thành nội dung, chương trình phiên họp Tổ đại biểu theo hướng dẫn của Thường trực HĐND huyện về phương pháp, nội dung họp Tổ đại biểu trước kỳ họp.
[Đã đọc: 1000]
Xem tiếp...

HĐND huyện Lộc Ninh Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND

[30.06.2014 16:51]
Trong các ngày 17-18-19/6/2014, các đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri nơi đại biểu ứng cử trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Lộc Ninh khóa IX theo hướng dẫn của Thường trực HĐND và Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện.
[Đã đọc: 843]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh Tổ chức giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND

[17.06.2014 15:47]
Thực hiện Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2014;
[Đã đọc: 922]
Xem tiếp...

Thông báo rộng rãi Trang thông tin điện tử và chuyên mục “cử tri cần biết” của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước.

[12.06.2014 09:31]
- Nhằm kịp thời thông tin về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đến cử tri và nhân dân trên toàn tỉnh, từ năm 2009 Trang thông tin điện tử (http://bdndbinhphuoc.gov.vn) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước đã được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động ổn định.
[Đã đọc: 1094]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  [sau]


Loading...