Văn bản Ban biên tập Trang Thông tin điện tử huyện

.

Văn bản Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

1/ Quyết định thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện: Tải file tại đây.

2/ Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện: Tải file tại đây.

3/ Quy chế cung cấp thông tin lên Trang Thông tin điện tử huyện: Tải file tại đây.

4/ Quy chế an toàn thông tin Trang Thông tin điện tử huyện: Tải file tại đây.Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...