Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Lộc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem hình
Sáng ngày 01/12/2016, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Gia Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đinh Văn Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

        Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 6 Chương, 30 Điều. Trong đó, nêu rõ về mối quan hệ giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQVN huyện trong việc thực hiện công tác bầu cử, tham gia đóng góp xây dựng dự thảo Luật và văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, xây dựng chính quyền và quản lý nhà nước, tạo điều kiện đối với đại biểu dân cử trong hoạt động khảo sát, giám sát và tiếp xúc cử tri; Mối quan hệ công tác của Thường trực HĐND với UBND trong việc chuẩn bị các kỳ họp và triển khai Nghị quyết của HĐND huyện, quan hệ trong công tác thông tin, phối hợp trong công tác giám sát của Thường trực và các Ban HĐND huyện; Mối quan hệ công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN với UBND huyện trong các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, kiến nghị và trả lời kiến nghị của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, trong hoạt động thanh tra nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tiếp xúc, đối thoại với đại diện các tầng lớp nhân dân theo định kỳ, tổ chức hòa giải ở cơ sở, tổ chức các cuộc vận động nhân dân.
   

     Mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND với Ủy ban MTTQVN huyện trong việc giám sát hoạt động của các đại biểu dân cử, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp và hoạt động của Hội thẩm nhân dân, tổ chức các cuộc vận động nhân dân; thường xuyên thực hiện cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao theo quy định góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện trong thời gian tới./.


KT - VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...