Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh ban hành Quyết định điều chỉnh một số điều Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện lần III, năm 2016 – 2017

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 2965/QĐ-HTSTKT ngày 28/12/2015 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước về Ban hành Thể lệ Hội thi lần IV, năm 2016-2017; Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND huyện về việc Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần III, năm 2016-2017; Quyết định số 03/QĐ-BTC ngày 07/4/2016 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh về Ban hành Thể lệ Hội thi lần III (2016 -2017); kết quả buổi làm việc ngày 01/12/2016 giữa Đoàn kiểm tra công tác triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Phước với Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện; theo đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện - Thường trực Ban Tổ chức Hội thi, ngày 14/12/2016 vừa qua, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-BTC về việc Điều chỉnh một số điều Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần III, năm 2016 – 2017.

Theo đó, tại Điều 1 Quyết định này, Ban Tổ chức Hội thi đã điều chỉnh Điều 9 Thể lệ Hội thi lần III ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-BTC ngày 07/4/2016 của Ban Tổ chức Hội thi. Cụ thể, điều chỉnh giải thưởng Hội thi ở tất cả 07 lĩnh vực (dành cho tác giả, nhóm tác giả), trong đó có 07 Giải nhất, mỗi giải trị giá 08 triệu đồng; 07 Giải nhì, mỗi giải trị giá 06 triệu đồng; 07 Giải ba, mỗi giải trị giá 04 triệu đồng; 21 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 02 triệu đồng; 05 giải dành cho tác giả dự thi có nhiều sản phẩm lọt vào chung khảo Hội thi huyện, mỗi giải trị giá 01 triệu đồng và 01 giải dành cho tác giả lớn tuổi nhất có nhiều sản phẩm lọt vào chung khảo Hội thi cấp huyện trị giá 01 triệu đồng.

Các giải thưởng bao gồm tiền thưởng, giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh theo quy định, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội thi và quà tặng của các doanh nghiệp tài trợ cho giải (nếu có).

Tại Điều 2 Quyết định này cũng nêu rõ các điều, khoản khác tại Quyết định số 03/QĐ-BTC ngày 07/4/2016 không thay đổi. Quyết định này được thi hành kể từ ngày ký.

Ban Tổ chức Hội thi phối hợp Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện xin trân trọng đăng tải toàn văn Quyết định và Thể lệ đính kèm để các tổ chức, đơn vị, cá nhân tiện theo dõi, đăng ký tham gia, hưởng ứng Hội thi./.

Xem Quyết định số 06/QĐ-BTCHọa My - (VP)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...