Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã Hội

Tên Cơ quan

 

Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội

 

 

 Địa chỉ

 

Điện Thoại:

 TT.Lộc Ninh- Bình Phước 

  0651 3.568.924 - 3.566.924 - 3566.105

 

 Trưởng Phòng: 

 Điện thoại 

Phan Thị Hoà

0919765118  

 

 Phó Phòng:

 Điện thoại

Phạm Văn Tân

01694 230449

 

 Phó Phòng:

 Điện thoại

 
Thái Long Hải 

0945.195.657

 Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...