Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới

Ngày 13/3/2017, ông Nguyễn Gia Hoà – Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các Phòng, Ban của huyện tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại hai xã Lộc Hiệp và Lộc Thái.

Theo báo cáo của UBND hai xã; tính đến thời điểm này xã Lộc Hiệp đã thực hiện được 16/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 03 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí về tỷ lệ hộ dân sử dụng điện; đường giao thông nông thôn và tiêu chí cơ sở vật chất trường học. Đối với xã Lộc Thái đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí trường học; giao thông nông thôn; nhà văn hoá ấp; thu nhập bình quân đầu người và tiêu chí về môi trường. Trong đó, tiêu chí về cơ sở vật chất trường học và tiêu nhà văn hoá ấp khó thực hiện vì đòi hỏi nguồn kinh phí lớn và nguồn quỹ đất để thực hiện xây dựng nhà văn hoá của một số ấp gặp rất nhiều khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại các nơi kiểm tra, ông Nguyễn Gia Hoà – Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh đề nghị các Phòng, Ban chức năng tuỳ theo các tiêu chí thuộc đơn vị mình quản lý cần tăng cường kiểm tra, bám sát cơ sở để hỗ trợ các xã thực hiện đúng tiến độ các tiêu chí chưa đạt, giữ vững các tiêu chí đã đạt. Đề nghị hệ thống chính trị các xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới; tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt theo đúng lộ trình để hết năm 2017 hai xã Lộc Thái, Lộc Hiệp đạt xã nông thôn mới./.Văn Hùng - Đài TT-TH

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...