Huyện Lộc Ninh tổ chức lớp thứ nhất bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem hình
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh, trong thời gian ba ngày (từ ngày 15/3 đến ngày 17/3/2017), huyện Lộc Ninh đã tổ chức thành công Lớp thứ nhất bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, lớp học đã thu hút 170 /213 đại biểu được triệu tập thuộc 07 xã Lộc Hưng, Lộc Hiệp, Lộc Phú, Lộc An,  Lộc Thịnh, Lộc Hòa, Lộc Thuận và thị trấn Lộc Ninh, vắng 43 đại biểu. Trong số 43 đại biểu vắng, có 20 đại biểu thuộc xã Lộc Thuận, 04 đại biểu thuộc các xã Lộc An, Lộc Hòa, Lộc Hiệp và thị trấn Lộc Ninh (mỗi đơn vị 01 đại biểu) có đơn xin phép, xin chuyển sang lớp 2 và 14 đại biểu vắng không có đơn xin phép thuộc cả 07 xã và thị trấn Lộc Ninh.

Trong suốt thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng, Ủy ban nhân dân huyện giao Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phân công cán bộ, phối hợp Phòng Nội vụ phụ trách quản lý lớp, theo dõi diễn biến quá trình học của từng học viên, thực hiện đầy đủ chế độ cho học viên theo quy định, đảm bảo cơ sở vật chất cho lớp học.

Trong thời gian học tập, học viên đã được các giảng viên Trường Chính trị tỉnh, báo cáo viên của huyện giới thiệu, truyền đạt 05 chuyên đề: Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân và  Kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân. Ngoài ra, các học viên còn được nghe thông tin về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, được giao lưu, trao đổi, thảo luận giữa báo cáo viên và các học viên, qua đó nâng cao tính tích cực, chủ động của học viên, giúp cho học viên tiếp thu các nội dung bồi dưỡng được sâu, kỹ và có hiệu quả. Qua lớp bồi dưỡng, các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được trang bị thêm những vấn đề cơ bản nhất về các kỹ năng cần thiết cho hoạt động của mình trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao kết quả đạt được, ý thức, thái độ học tập nghiêm túc của đại đa số học viên; công tác phụ trách, quản lý lớp của Ban tổ chức lớp chặt chẽ, sâu sát, đánh giá cụ thể chất lượng lớp, số lượng học viên tham gia, đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp Phòng Nội vụ báo cáo đầy đủ, cụ thể bằng văn bản kết quả Lớp bồi dưỡng về Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện biết, chỉ đạo sau khi kết thúc. Đồng thời, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện cũng nhắc nhở, lưu ý các đơn vị có học viên vắng phải lập danh sách và đăng ký chuyển sang lớp tiếp theo.

Theo kế hoạch, trong thời gian từ ngày 22/3 đến ngày 24/3/2017, huyện sẽ tiếp tục mở lớp bồi dưỡng thứ hai cho số đại biểu Hội đồng nhân dân các xã còn lại.

Tin tưởng rằng với những tài liệu, kiến thức, kỹ năng đã được cung cấp sẽ giúp các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã có thể vận dụng trong hoạt động của mình thời gian tới. Đồng thời, mỗi đại biểu cũng cần tiếp tục tự bổ sung thêm kiến thức, trau dồi thêm các kỹ năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, trong giai đoạn hiện nay./.

Họa My - VP. HĐND-UBND

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...