Về việc giới thiệu chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự

Xem hình
Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/HU ngày 26/4/2017 của Huyện ủy Lộc Ninh về việc Học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trên địa bàn huyện;

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện Lộc Ninh xin giới thiệu đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện chuyên đề này nhằm giúp các tổ chức, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân thuận tiện trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề.

Kế hoạch số 59-KH/HU ngày 26/4/2017 của Huyện ủy Lộc Ninh

Ban Biên tập rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị!

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai chuyên đề năm 2017 tại Hội nghị sơ kết quý IHọa My - VP. HĐND-UBND

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...