Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần thứ III,năm 2016-2017

.-.-.-

                Quyết định số 3907/QĐ-UBND của UBND huyện ngày 30/11/0217 v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần thứ III, năm 2016-2017;

                 Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần thứ III,năm 2016-2017

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...