Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba (giữa năm 2017) của HĐND huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Xem hình
Sáng ngày 12/5/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh đã tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ ba (giữa năm 2017) của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

            Dự Hội nghị có các đồng chí: Ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện - Chủ trì Hội nghị; Ông Hoàng Nhật Tân - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Bà Phạm Thị Thu - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện, Trưởng ban và Phó Trưởng ban các Ban của HĐND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn: Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ.
               

Kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến tổ chức trong hai ngày 05 và 06/7/2017 tại Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh. Nội dung, chương trình kỳ họp dự kiến gồm: báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát 6 tháng đầu năm 2017, tình hình hoạt động Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, tổng hợp ý kiến đóng góp, chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại phiên họp Tổ trước kỳ họp; các Ban của HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát, tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017, báo cáo thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về các lĩnh vực được phân công phụ trách; UBND huyện báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND huyện, báo cáo giải trình các ý kiến đóng góp, chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại phiên họp Tổ trước kỳ họp thứ ba HĐND huyện,  báo cáo tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước huyện 6 tháng đầu năm 2017 và điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước huyện 6 tháng cuối năm 2017, báo cáo về tình hình tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, báo cáo tổng kết về tình hình thực hiện Đề án 03 của UBND huyện về đầu tư đường giao thông nông thôn theo phương thức Nhà nước hỗ trợ vật tư, người dân tổ chức thi công; Ủy ban MTTQVN huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017, những kiến nghị đối với HĐND và UBND huyện; Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân,  Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X sẽ xem xét, thông qua một số Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện, Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017, Nghị quyết về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2017 và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2017, Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết về việc điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2017 và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện - Chủ trì Hội nghị nhấn mạnh, để kỳ họp diễn ra nghiêm túc, chất lượng và đúng luật đề nghị UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, các Ban của HĐND huyện và các cơ quan hữu quan tập trung chuẩn bị các nội dung báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết và các báo cáo thẩm tra đảm bảo thời gian theo quy định; UBND huyện chủ động, tích cực chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tham mưu cho HĐND huyện soạn thảo các Nghị quyết về chính sách cho phù hợp và sát với tình hình thực tế của địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết do HĐND huyện ban hành.
KT. VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...