Ban Dân tộc của HĐND huyện Lộc Ninh giám sát Phòng LĐ-TB&XH về tình hình thực hiện các chính sách xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Xem hình
Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện do ông Đinh Văn Hải - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện - Trưởng Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện để giám sát tình hình thực hiện các chính sách xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

           Tham gia Đoàn giám sát, ngoài các thành viên trong Ban Dân tộc còn có đại diện Thường trực HĐND huyện và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện.
 

Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện, trong 03 năm triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ năm 2014 đến năm 2016, cơ sở dạy nghề trên địa bàn huyện đã đào tạo nghề cho 265 lao động nông thôn, trong đó dân tộc thiểu số có 92 người; đã giải quyết việc làm cho 12.562 lao động, trong đó lao động người dân tộc thiểu số là 1.312 người, số đi xuất khẩu lao động là 12 người; công tác xóa đói giảm nghèo sau 02 năm thực hiện chương trình giảm nghèo với kết quả tổng điều tra hộ nghèo toàn huyện giảm 495 hộ, trong đó đồng bào dân tộc giảm 183 hộ. Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã được Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội báo cáo và trình bày cụ thể những khó khăn của đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, qua đó Đoàn giám sát đã nắm bắt được tình hình thực tế của địa phương trong việc thực hiện các chính sách xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện và đưa ra một số ý kiến, kiến nghị giúp đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của địa phương.


Phát biểu tại buổi giám sát, ông Đinh Văn Hải - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện - Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả mà phòng Lao động - Thương binh Xã hội huyện đã đạt được trong thời gian qua đồng thời yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội trong thời gian tới cần tăng cường công tác phối kết hợp với Ủy ban MTTQVN huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu UBND huyện mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu công việc của địa phương để thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động nông thôn./.KT. VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...