Ban Dân tộc của HĐND huyện Lộc Ninh giám sát UBND xã Lộc An về tình hình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách trong công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2017, tại UBND xã Lộc An, ông Đinh Văn Hải - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện - Trưởng Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với UBND xã Lộc An để giám sát tình hình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách trong công tác dân tộc trên địa bàn xã.

Tham gia Đoàn giám sát, ngoài các thành viên trong Ban Dân tộc còn có đại diện Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện và đại diện các phòng ban chuyên môn có liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã phân tích làm rõ những thuận lợi và khó khăn của địa phương trong công tác triển khai thực hiện các chế độ, chính sách về dân tộc trên địa bàn xã, từ đó đã đưa ra những giải pháp và đề xuất một số ý kiến, kiến nghị với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp UBND xã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Hải - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện - Trưởng Đoàn giám sát đã ghi nhận những nỗ lực của UBND xã Lộc An trong công tác triển khai thực hiện các chế độ, chính sách về dân tộc trên địa bàn xã, đồng thời yêu cầu UBND xã trong thời gian tới cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đối với các dự án cấp cho đồng bào dân tộc thiểu số, giám sát chặc chẽ việc sử dụng các nguồn vốn của các hộ dân được thụ hưởng, tăng cường tuyên truyền định hướng sản xuất cho những hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số giúp cho các dự án được triển khai đạt hiệu quả cao./.KT. VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...