Thường trực HĐND huyện khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã Lộc Hòa

Xem hình
Sáng ngày 01/6/2017, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh dobàNguyễn Thị Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làmTrưởng Đoàn đã có buổi làm việc với HĐND,UBND xã Lộc Hòa để khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã và giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017 của UBND xã.

Tham gia Đoàn giám sát, ngoài Thường trực HĐND huyện còn có lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, Phó Trưởng ban chuyên trách các Ban của HĐND huyện và đại diện các phòng ban chuyên môn có liên quan.

HĐND xã Lộc Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 đã được bầu đủ 27 đại biểu đúng theo luật định. Từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay, HĐND xã đã ban hành 08 nghị quyết, trong đó có 03 nghị quyết quy phạm pháp luật và 05 nghị quyết cá biệt theo đúng quy định và đảm bảo sát với chủ trương, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết của HĐND huyện để UBND xã và các đơn vị trên địa bàn xã căn cứ tổ chức thực hiện.

Lộc Hòa là xã biên giới, vùng sâu vùng xa, có 12km đường biên giới, với tổng diện tích tự nhiên là 5077,49 ha; có dân số là 1430 hộ, với 5872 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có 5 dân tộc thiểu số cùng sinh sống chiếm 43%. Nền kinh tế chủ yếu của xã là phát triển nông nghiệp, điều này đã ảnh hưởng nhiều đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã là 2,066 tỷ đồng, đạt 35,45% chỉ tiêu giao; tổng chi ngân sách là 2,059 tỷ đồng, đạt 36,32% chỉ tiêu. Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp chiếm 85%, tiểu thủ công nghiệp chiếm 4% và thương mại, dịch vụ chiếm 11%. Hiện nay, xã Lộc Hòachỉ mới hoàn thành được 09/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, vẫn còn 10 tiêu chí chưa đạt do đa số các tiêu chí đều đòi hỏi phải có mức đầu tư lớn từ Nhà nước, đóng góp của các doanh nghiệp và nhân dân vẫn còn hạn chế.Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã Lộc Hòa vẫn tương đối thấp, tỷ lệ hộ nghèo giảm chậm, tái nghèo vẫn còn xảy ra.


Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - Trưởng Đoàn giám sát đã đề nghịUBND xã Lộc Hòa trong thời gian tới cần thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm mà kế hoạch đã đề ra;để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân dân, UBND xã cần đưa ra những giải pháp cụ thể để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; rà soát kết quả thực hiện, đặc biệt các chỉ tiêu đạt thấp theo kế hoạch, làm cơ sở để đánh giá nguyên nhân và đề ra các giải pháp đối với từng lĩnh vực để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017.Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã tăng cường công tác giám sát đối với UBND xã trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức cho đại biểu HĐND xã tiếp công dân theo đúng quy định và giám sát việc tiếp công dân; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã./.KT. VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...