Thường trực HĐND huyện khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã Lộc Hiệp

Xem hình
Sáng ngày 26/5/2017, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh dobàNguyễn Thị Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làmTrưởng Đoàn đã có buổi làm việc với HĐND,UBND xã Lộc Hiệp để khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã và giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Tham gia Đoàn giám sát, ngoài Thường trực HĐND huyện còn có lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện, lãnh đạo chuyên trách các Ban của HĐND huyện và đại diện các phòng ban chuyên môn có liên quan.

HĐND xã Lộc Hiệp nhiệm kỳ 2016-2021đã được bầu đủ 29 đại biểu theo luật định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND xã đã ban hành 22 nghị quyết, trong đó có 9 nghị quyết quy phạm pháp luật và 13 nghị quyết cá biệt theo đúng quy định và đảm bảo sát với chủ trương, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết của HĐND huyện để UBND xã và các đơn vị trên địa bàn xã căn cứ tổ chức thực hiện.

Hiện nay, xã Lộc Hiệp đã hoàn thành được 16/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, còn 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 5 về trường học. Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện của xã phấn đấu từ quý 2 đến quý 3 năm 2017 hoàn thành thêm tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 4 về điện; đến cuối năm 2017 hoàn thành tiêu chí còn lại là tiêu chí số 5 về trường học để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện và Nghị quyết của HĐND huyện đề ra.


Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh, Trưởng Đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Lộc Hiệp trong công tác quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời, đề nghị trong thời gian tới UBND xã cần thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm mà kế hoạch đã đề ra;tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của địa phương để hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2017.Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã tăng cường công tác giám sát đối với UBND xã trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức cho đại biểu HĐND xã tiếp công dân theo đúng quy định và giám sát việc tiếp công dân; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới nhân dân./.KT. VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...