Ban Kinh tế - xã hội của HĐND huyện Lộc Ninh giám sát phòng Y tế đối với thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện

Ngày 18/5/2017, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do ông Hà Văn Giảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Y tế để giám sát tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện trong năm 2016.

Trong thời gian qua, Phòng Y tế đã thực hiện tương đối tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, chủ động tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện công tác y tế trên địa bàn huyện; tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc và giám sát hoạt động khám chữa bệnh từ thiện tại các xã, thị trấn; định kỳ tổ chức kiểm tra các điểm hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn huyện, kiểm tra các chợ đầu mối, các cơ sở chế biến, sản xuất kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều cơ sở nấu ăn phục vụ đám tiệc chưa đăng ký và cam kết thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn giám sát đã đề nghị Phòng Y tế trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, trong đó chủ động  kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm các cơ sở nấu ăn phục vụ đám tiệc; kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc đông dược, các cá nhân hành nghề y không xin giấy phép; tăng cường phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên an toàn vệ sinh thực phẩm, kết hợp công tác kiểm tra với công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm./.KT. VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...