Ban Dân tộc của HĐND huyện Lộc Ninh giám sát kết quả thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất cho ĐBDTTS trên địa bàn

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện do ông Đinh Văn Hải - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện làm Trưởng Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện để giám sát kết quả thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện, trong năm 2016, trên địa bàn huyện Lộc Ninh thực hiện được 13 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, với tổng số tiền thực hiện dự án là 2,178 tỷ đồng, tổng số hộ dân tham gia dự án là 177 hộ/177 mô hình, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia dự án là 78 hộ/78 mô hình. Đối với công tác hỗ trợ thiên taicho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất trong thời gian qua có 167 hộ, với tổng số tiền được hỗ trợ là 257,076 triệu đồng. Phòng Nông nghiệp & Phát triển  nông thôn huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện hướng dẫn UBND các xã được giao vốn xây dựng và thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo đúng quy định, đồng thời tham mưu UBND huyện phê duyệt cho các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất này.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Hải - Trưởng Đoàn giám sát đã đánh giá cao công tác phối kết hợp trong lĩnh vực dân tộc của Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, đồng thời đề nghị Phòng trong thời gian tới cần nâng cao việc tuyên truyền cho nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, áp dụng khoa học kỹ thuật, phù hợp thổ nhưỡng; tham mưu cho UBND huyện thực hiện các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tăng cường công tác phối hợp với các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số góp phần vào việc các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương ổn định đời sống, thoát nghèo bền vững.KT. VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...