Ghi nhận của Đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Lộc Ninh lần III, năm 2016 – 2017

Xem hình
Thực hiện Quyết định số 3907/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân huyện; Kế hoạch số 04/KH-ĐKT ngày 09/5/2017 của Đoàn kiểm tra công tác triển khai thực hiện Hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện, trong hai ngày 16,17/5/2017, Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện Hội thi tại một số đơn vị và kiểm tra qua báo cáo của các đơn vị gửi về.

Qua quá trình kiểm tra thực tế và các báo cáo cho thấy, có 03/06 đơn vị được kiểm tra đã thành lập được Ban Tổ chức Hội thi, gồm Ủy ban nhân dân thị trấn Lộc Ninh, Trường Trung học phổ thông Lộc Ninh và Lộc Thái. Các xã Lộc Hiệp, Lộc Tấn, Trường Trung học phổ thông Lộc Hiệp chưa thành lập được Ban Tổ chức Hội thi. Các đơn vị Điện lực Lộc Ninh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Lộc Ninh đã gửi báo cáo kết quả triển khai Hội thi. Nhìn chung, các đơn vị được kiểm tra đã lồng ghép tuyên truyền về Hội thi trong các cuộc họp, hội nghị để thông báo đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức biết, đăng ký tham gia.

Công tác tuyên truyền được các đơn vị chú trọng: một số xã, thị trấn tổ chức treo băng rôn tuyên truyền về Hội thi; ban hành và tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch, Thể lệ Hội thi trên hệ thống loa truyền thanh của xã và cụm truyền thanh ở các khu dân cư, trường học.

Đối với các đơn vị không được kiểm tra (Ủy ban nhân dân các xã Lộc Thạnh, Lộc Hoà, Lộc An, Lộc Quang, Lộc Thuận, Lộc Điền, Lộc Khánh, Lộc Thành, Lộc Thái, Lộc Thịnh, Lộc Thiện, Lộc Hưng và Lộc Phú), theo báo cáo của cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi, đến thời điểm kết thúc đợt kiểm tra vẫn chưa có đơn vị nào gửi báo cáo kết quả triển khai, tuyên truyền Hội thi về Ban Tổ chức Hội thi cấp huyện.

Qua đợt kiểm tra, khảo sát thực tế cho thấy có 38 mô hình, sản phẩm, giải pháp đang hoàn thiện để đăng ký tham gia Hội thi, tập trung ở 5/7 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải; Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược và Giáo dục, đào tạo. Trong đó, lĩnh vực Giáo dục, đào tạo có nhiều mô hình, sản phẩm, giải pháp tham gia dự thi nhất (12), tiếp theo là lĩnh vực Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải (10).

Đơn vị có nhiều mô hình, sản phẩm, giải pháp tham gia dự thi nhất là Trường Trung học phổ thông Lộc Thái (14), tiếp theo là Trường Trung học phổ thông Lộc Hiệp (04), Trung học phổ thông Lộc Ninh (04). Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Lộc Ninh cũng đăng ký tham gia dự thi với 04 mô hình, sản phẩm, giải pháp.

Theo Kế hoạch, sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Thường trực Ban Tổ chức Hội thi sẽ tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, các thí sinh hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ và sản phẩm đăng ký dự thi, nộp về Ban Tổ chức theo quy định. Trên cơ sở đó, cơ quan Thường trực sẽ tham mưu thành lập Ban Giám khảo, tổ giúp việc để tiến hành chấm giải, từ đó lựa chọn những mô hình, sản phẩm, giải pháp tiêu biểu, xuất sắc để gửi tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh đúng thời gian quy định.

Có thể bước đầu nhận định, công tác tuyên truyền Hội thi năm 2016 -2017 có sự chuyển biến tích cực. Hội thi được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực Ban tổ chức Hội thi cấp huyện và sự phối hợp nhiệt tình của lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Lộc Ninh, Điện lực Lộc Ninh và Ban giám hiệu các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Các mô hình, giải pháp, sản phẩm dự thi cơ bản đáp ứng được các tiêu chí của Thể lệ Hội thi do Ban Tổ chức đề ra: Tính mới; Tính sáng tạo; Khả năng áp dụng rộng rãi; Hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đoàn kiểm tra cũng nhận thấy bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức, tuyên truyền Hội thi tại một số đơn vị vẫn còn những hạn chế cần khắc phục: số mô hình, giải pháp, sản phẩm dự thi còn ít so với tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân lao động trong huyện. Đa phần các mô hình, giải pháp, sản phẩm chưa thật sự có tính vượt trội để được nhận các giải cao hơn (giải đặc biệt). Một số sản phẩm dự thi còn thiếu sự đầu tư. Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm về Hội thi, do đó chưa tuyên truyền thường xuyên về kế hoạch, Thể lệ Hội thi, chưa tìm hiểu, phát hiện trong nhân dân có những phát minh, sáng kiến phục vụ sản xuất, đem lại hiệu quả, từ đó hướng dẫn, hỗ trợ để có nhiều người hưởng ứng, đăng ký tham gia Hội thi, qua đó khích lệ, động viên tinh thần sáng tạo của nhân dân./.Họa My - VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...