Lộc Thiện trồng 350 cây xanh hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017

Xem hình
Hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017, ngày môi trường thế giới và phong trào trồng cây nhân dân, UBND xã Lộc Thiện đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào từ ngày 5/6 đến ngày 12/6/2017, tuyên truyền sâu rộng đến người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước.

Tổ chức dọn dẹp, thu gom rác thải tại các điểm công cộng, kiểm tra các cơ sở sản xuất, giết mổ gia súc, gia cầm. Ra quân trồng 350 cây xanh tại sân bóng ấp 11A và sân bóng ấp Măng Cải.

Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của toàn xã hội và đông đảo nhân dân trong địa bàn xã, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức các nhân và cả cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước và giữ gìn môi trường, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hình thành nếp sống văn minh, thúc đẩy hoạt động tình nguyện của các cấp, các ngành, các đoàn thể và của cộng đồng.


Bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước là một trong những việc góp phần giữ vững tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới mà xã Lộc Thiện đã đạt được.Lệ Thủy - LT

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...