Thông báo về việc tổ chức Kỳ họp thứ ba HĐND huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Điều 80 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 về việc triệu tập kỳ họp Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 quyết định triệu tập kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thi gian: K hp thứ ba HĐND huyện Lộc Ninh khóa X được tiến hành trong 2 ngày 13  14/7/2017, khai mc lúc 7 gi 30 phút ngày 13/7/2017.

Địa đim: Hi trường Huyn y Lc Ninh

Kỳ họp sẽ làm việc với các nội dung sau:

- Ủy ban MTTQVN huyện thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017.

- Thường trực HĐND huyện báo cáo tình hình hoạt động Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

- Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017; tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước huyện 6 tháng đầu năm 2017 và điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2017; tình hình tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

- Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

-  HĐND huyện tiến hành thảo luận; đại biểu thực hiện quyền chất vấn và UBND huyện, các đơn vị có liên quan trả lời chất vấn tại kỳ họp.

- HĐND huyện xem xét, quyết định ban hành các Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Hội đồng nhân dân huyện xin thông báo đến đồng bào cử tri trong huyện biết, theo dõi.Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...