Các Ban của HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X, từ ngày 03 đến 05/7/2017, các Ban của HĐND huyện đã tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách của từng Ban được trình tại kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X. Các đồng chí Trưởng các Ban của HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp ngoài các thành viên trong Ban còn có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Theo đó, các Ban của HĐND huyện đã thẩm tra 07 báo cáo gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước huyện 6 tháng đầu năm 2017 và điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2017; báo cáo về tình hình tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; báo cáo tổng kết tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 của Hội đồng nhân dân huyện về thông qua Đề án đầu tư đường giao thông nông thôn theo phương thức “Nhân dân làm công trình - Nhà nước hỗ trợ vật tư” trên địa bàn huyện Lộc Ninh; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Qua nghiên cứu, thành viên các Ban của HĐND huyện đã nhất trí cao đối với các báo cáo và thống nhất trình HĐND huyện xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết được trình tại kỳ họp: dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hùng Cường; dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hồ Đức Tính và ông Vũ Duy Thăng; dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017; dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND huyện; dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2017; dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2017 và danh mục dự kiến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đề nghị làm rõ một số nội dung, nhất là các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, các nội dung liên quan đến lĩnh vực nội chính, như: phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác quân sự địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; các chính sách, chương trình, dự án cho đồng bào dân tộc thiểu số. Các đại biểu còn xem xét và góp ý vào một số nội dung khác liên quan đến phân bổ dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn huyện.KT. VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...