HĐND huyện Lộc Ninh tổ chức họp Tổ đại biểu để chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X

Thực hiện Công văn số 31/HĐND ngày 16/6/2017 của Thường trực HĐND huyện về việc hướng dẫn tổ chức họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ ba HĐND khóa X.

Ngày 20/6/2017, 4/4 Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức họp Tổ trước kỳ họp thứ ba HĐND huyện theo quy định để đóng góp ý kiến vào văn kiện trình tại kỳ họp HĐND, đồng thời thống nhất các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ ba HĐND huyện.

Tại cuộc họp Tổ, các đại biểu dự họp đã thảo luận, đánh giá các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện trình tại kỳ họp như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước huyện 6 tháng đầu năm 2017 và điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2017; báo cáo về tình hình tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016,…Các vị đại biểu HĐND huyện cũng đồng thuận và nhất trí cao với các nội dung báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện và Chi cục Thi hành án dân sự huyện. Đặc biệt, các Tổ đại biểu HĐND huyện thống nhất nội dung đề nghị chất vấn tại kỳ họp đối với lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn: Phòng Y tế, Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Giáo dục & Đào tạo; lãnh đạo các đơn vị: Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Sau cuộc họp Tổ đại biểu, Thường trực HĐND huyện đã chuyển các ý kiến của đại biểu HĐND huyện đóng góp vào văn kiện trình tại họp, các nội dung chất vấn đến Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị phần trả lời và giải trình tại kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.KT. VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...