UBMTTQ VN huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khoá VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019)

Xem hình
Ngày 20/7/2017, UBMTTQVN huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 9 khoá VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 06 tháng đầu năm 2017, Ban thường trực UBMTTQVN huyện Lộc Ninh phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Thường trực UBMTTQVN các cấp trong huyện triển khai và thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngày “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới… tiếp tục phát huy tốt. Kết quả đã có131/131 khu dân cư đăng ký thực hiện, đạt 100%; có 28.571/28.853 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ trên 99%; vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được trên 5,7 tỷ đồng, đã xây dựng và bàn giao 36 căn nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 1,8 tỷ đồng; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp 5,9 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn; phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo được duy trì và đạt hiệu quả cao, đã có 1.178 hộ khó khăn được giúp đỡ với tổng trị giá tiền trên 2 tỷ đồng…


            Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới UBMTQTVN huyện Lộc Ninh và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy quyền dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.../.Văn Hùng - Đài TT-TH

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...