Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước tuyên truyền pháp luật tại huyện Lộc Ninh

Ngày 28/7/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục huyện Lộc Ninh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước truyền đạt một số nội dung chính của Luật Trẻ em; Luật Báo chí; Luật Phí và Lệ phí; Bộ Luật dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 6181/QĐ – BGĐT ngày 28/12/2016 của Bộ GD&ĐT về ban hành kế hoạch hành động của ngành GD&ĐT triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 26 – CT/TW ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 16/2008/QĐ – BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định về đạo đức nhà giáo…

Qua hội nghị tuyên truyền nhằm giúp cho ngành giáo dục huyện Lộc Ninh nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người làm công tác quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh trong trường học./.Văn Hùng - Đài TT-TH

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...