Huyện Lộc Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè Cho hơn 1.500 cán bộ, giáo viên các cấp học trên địa bàn

Xem hình
Trong 04 ngày, từ ngày 08-11/8/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức mở lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho hơn 1.500 cán bộ, giáo viên thuộc các trường mầm non, các trường khối Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT trong huyện.

Tham gia lớp học, các học viên được các báo cáo viên cấp huyện truyền đạt một số chuyên đề, gồm: Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 và thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017; một số vấn đề tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận 94-KL/TW, ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; những vấn đề kinh tế - xã hội, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch hành động của Đảng bộ huyện; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các khâu đột phá, các công trình trọng điểm của huyện... 

Thông qua lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2017, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường học trong huyện nắm được các vấn đề lý luận cơ bản về lý luận chính trị, những quan điểm của Đảng, từ đó nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm học mới./.Đức Chuẩn - Đài TT-TH

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...