Văn phòng HĐNĐ-UBND huyện

Tên Phòng

VP HĐND - UBND huyện

Ghi chú

Địa chỉ :

TT Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước

 

Điện thoại :

06513.568.920

 

Mail :

vplocninh@gmail.com

 

 

 

 

Chánh văn phòng:

Võ Tri Ân

 

Điện Thoai DĐ:

0918.446.493

 

Mail:

votrian.hln@binhphuoc.gov.vn

 

 

 

 

Phó Chánh VP Quản Trị :


 

Điện Thoai DĐ:


 

Mail:


 

 

 

 

Phó Chánh VP :

 Võ Văn Lượng

 

Điện Thoai DĐ:

0919.205.214

 

Mail:

vovanluong.hln@binhphuoc.gov.vn 

 

 

 

 

Phó Chánh VP  :

Trương Hằng Hà

 

Điện Thoai DĐ:

0918.615.616

 Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...