Phòng Dân Tộc

Phòng Dân Tộc

Tên Phòng

Phòng Dân Tộc

Ghi chú

Địa chỉ :

TT Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước

 

Điện thoại :

06513.567.420

 

 

 

 

Trưởng Phòng

Lê Văn Nhân

 

Điện Thoại DĐ

0918.903.218

 

 

 

 

Phó  TrưởngPhòng

Hoàng Ngọc Huyến

 

Điện thoại DĐ

0949.077.063

 Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...