Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Tên cơ quan

 

 Phòng Kinh tế - Hạ tầng

 

 

   Địa Chỉ:

   Điện thoại

TT Lộc Ninh- Bình Phước 

0651.3569370

 

   Trưởng Phòng:

   Điện thoại

Nguyễn Văn Hùng 

0913 129737 

 

   Phó Phòng:

   Điện thoại 

Phan Tấn Đạt 

0913.735.000 

 

   

 

   Phó phòng:

   Điện thoại

Trịnh Lương Thái

0975.403.906

 Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...