Phòng Tài nguyên - Môi trường

Tên Phòng :

Phòng TN & MT

Ghi chú

Địa chỉ :

TT Lộc Ninh- Tỉnh Bình Phước

 

Điện Thoại :

651.3568168

 

 

 

 

Trưởng phòng

Lê Thanh Bình

 

Điện thoai:

0918.242.762

 

Phó Phòng

 Nguyễn Sỹ Hiền

 

 Điện thoại:

0918 242827 

 

Phó Phòng

Nguyễn Thị Mỹ Châu

 

Điện thoại:


 Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...