Phòng Nội vụ

Tên cơ quan

 

 Phòng Nội Vụ

 

Ghi chú

 

   Địa Chỉ:

   Số điện thoại

TT Lộc Ninh- Bình Phước 

0651.3568289 

 

   Trưởng Phòng:

   Điện thoại

   mail

 Nguyễn Mạnh Dũng

0974.857.575

 

   Phó Phòng:

   Điện thoại

Hồ Đức Thiện  

0918 197764 

 

    Phó Phòng:

   Điện thoại

   Mail

Nguyễn Thanh Hoa 

0919551759

nguyenthanhhoa.hln@binhphuoc.gov.vn

 Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...