Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tên cơ quan

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

Ghi chú

 

   Địa Chỉ:

   Điện thoại

 TT Lộc Ninh- Bình Phước

0651.3568337

 

   Trưởng Phòng:

   Điện thoại

   Mail 

 Nguyễn Thanh Phi

0913 930936

nguyenthanhphi.hln@binhphuoc.gov.vn

 

   Phó Phòng:

   Điện thoại

   Mail

 Nguyễn Văn Ngà

 0913 937302

 

 

   Phó Phòng:

   Điện thoại

   Mail

 Cao Thành Giang

 0918 413843

 

 Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...