Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Tên Phòng

Phòng NN & PTNT

Ghi chú

Địa chỉ

TT Lộc Ninh -Tỉnh Bình Phước

 

Điện Thoại

06513.568.379

 

 

 

 

Trưởng Phòng

Hồ Quang Khánh

 

Điện Thoại DĐ

0987.880.789

 

 

 

 

Phó Phòng

Nguyễn Thị Hồng

 

Điện thoại DĐ

0919.113.907 - 0168.7108.057

 

   

 

   

 Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...