Phòng Văn hóa và Thông tin

Tên cơ quan đơn vị

 

 Phòng Văn hoá và Thông tin

 

Ghi chú

 

 Địa Chỉ: 

 Điện thoại

TT.Lộc Ninh- Bình Phước

0651 3566086

 

Trưởng Phòng:

Điện thoại

Mail

Nguyễn Thúy Linh 

0913 129755

nguyenthuylinh.hln@binhphuoc.gov.vn

 

Phó Phòng:

Điện thoại

Mail

Phạm Văn Hoàng

0916 999306

 Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...