kết quả tìm kiếm từ khóa :

 Cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật. Mã số hồ sơ: T-BPC-256952-TT
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng. ...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết chế độ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến. Mã số...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù,...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Mã số hồ sơ: T-BPC-256861-TT
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Hỗ trợ chi phí mai táng cho người khuyết tật. Mã số hồ sơ: T-BPC-256859-TT
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng. Mã số hồ...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. Mã số hồ sơ: T-BPC-256843-TT
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ. Mã số hồ sơ: T-BPC-256835-TT
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ. Mã số hồ sơ: T-BPC-256834-TT
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân người có công. Mã số...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần. Mã số hồ...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho người có công khi từ trần. Mã số hồ sơ:...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học:...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học. Mã số hồ...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Mã số hồ sơ: T-BPC-256778-TT
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết chế độ mai táng phí cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  [sau]


Loading...