kết quả tìm kiếm từ khóa :

 Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Hỗ trợ mai táng phí đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Mã số...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Xác nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Xác nhận hồ sơ đề nghị tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Tiếp nhận người cao tuổi vào nuơi dưỡng, chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội. Mã số hồ...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Trợ cấp xã hội hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú. Mã số hồ sơ: T-BPC-257310-TT
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi không còn đủ điều kiện...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi . Mã số hồ sơ:...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi: mã số hồ sơ: T-BPC-257298-TT
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Trợ cấp mai táng phí và Tuất từ trần cho thân nhân người có công với cách mạng. Mã số hồ...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi được...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể, các...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Bình xét cấp đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Xác nhận xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở dành cho học sinh tàn...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết chế độ trợ cấp đột xuất: Mã số hồ sơ : T-BPC-257213-TT
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho đối tượng BTXH. Mã số hồ sơ:...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số...
 Lĩnh Vực: LĐ-TB&XH cấp xã | Đơn vị :

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, ... 17, 18, 19  [sau]


Loading...