LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND&UBND HUYỆN LỘC NINH

Tuần thứNội dungNgày ban hành
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 47  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

18/11/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 46  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

11/11/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 45  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

04/11/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 44  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

30/10/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 43  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

21/10/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 42  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

14/10/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 41  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

07/10/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 40  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

30/09/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuần 39  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

24/09/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 37  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

09/09/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 36  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

02/09/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 35  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

27/08/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuần 34  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

20/08/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 33  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

12/08/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 32  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

06/08/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 31  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

29/07/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 30  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

23/07/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuần 29  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

17/07/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 28  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

08/07/2017  
LLV TT.HDND-UBND  Tuan 27  

Dowload Lịch công tác:   Bản để in:Bản để in

01/07/2017  
Loading...