Tấm gương đạo đức HCM

UBND huyện Lộc Ninh: Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

UBND huyện Lộc Ninh: Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

 •   02/08/2017 09:22:52 AM
 •   Đã xem: 689
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện về Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đực, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 13/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017;
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước ban hành Hướng dẫn về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình...

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước ban hành Hướng dẫn về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình...

 •   17/07/2017 09:25:07 PM
 •   Đã xem: 684
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT ngày 20/4/ 2017 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 04/7/2017, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước, bà Phan Thị Phấn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đã ký ban hành Hướng dẫn số 393/HD-HĐTĐKT về hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.
Huyện Đoàn Lộc Ninh: triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Huyện Đoàn Lộc Ninh: triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

 •   23/05/2017 10:29:30 AM
 •   Đã xem: 540
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/5/2017 Huyện Đoàn Lộc Ninh tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2017 về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “ tư chuyển hóa” trong nội bộ đến các đồng chí UV BCH, UV ủy ban kiểm tra Huyện Đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2012 -2017; các đồng chí là bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc và giáo viên tổng phụ trách đội ở các trường học trong toàn huyện.
Về việc giới thiệu chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự

Về việc giới thiệu chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự

 •   09/05/2017 08:20:59 PM
 •   Đã xem: 907
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/HU ngày 26/4/2017 của Huyện ủy Lộc Ninh về việc Học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trên địa bàn huyện;
Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

 •   09/05/2017 08:11:14 PM
 •   Đã xem: 525
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1998-CV/BTGTW ngày 10/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 22/3/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước,
Hội nghị học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Hội nghị học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 •   07/03/2017 10:29:45 AM
 •   Đã xem: 613
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27/2/2017, cùng với các địa phương trong tỉnh, Huyện uỷ Lộc Ninh tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn huyện. Hội nghị do Tỉnh uỷ Bình Phước tổ chức trực tuyến.
Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 •   27/01/2017 12:40:34 PM
 •   Đã xem: 675
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 26/12/2016 của Tỉnh ủy Bình Phước về tổ chức Hội nghị triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 16/01/2017 vừa qua, Huyện ủy Lộc Ninh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 55-KH/HU về Triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện.
Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

 •   02/12/2016 10:12:22 PM
 •   Đã xem: 801
 •   Phản hồi: 0
Nhằm cụ thể hóa việc chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 3297/UBND-NC ngày 01/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 11/11/2016 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh đã ban hành Công văn số 1062/UBND-VX.
Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Tỉnh ủy Bình Phước ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

 •   11/11/2016 09:40:59 AM
 •   Đã xem: 1435
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 05-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19/8/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Lý luận phải gắn với thực tiễn; nói phải đi đôi với làm, người đứng đầu phải gương mẫu

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Lý luận phải gắn với thực tiễn; nói phải đi đôi với làm, người đứng đầu phải gương mẫu

 •   19/10/2016 02:27:13 PM
 •   Đã xem: 1252
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/10/2016 vừa qua, tại Hội trường Viễn thông Bình Phước, hơn 230 báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện;
Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH-TW về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2021.

Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch số 03-KH-TW về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2021.

 •   15/08/2016 03:41:13 PM
 •   Đã xem: 2812
 •   Phản hồi: 0
Nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên, ngày 25/7/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch số 03-KH-TW về thực hiện Chỉ thị từ nay đến năm 2021.
Về việc đăng tải Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Về việc đăng tải Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   11/08/2016 02:49:04 PM
 •   Đã xem: 2686
 •   Phản hồi: 0
Qua kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho thấy từ Trung ương đến các địa phương đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Về việc đăng tải một số văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấ

Về việc đăng tải một số văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấ

 •   11/08/2016 02:48:11 PM
 •   Đã xem: 2145
 •   Phản hồi: 0
Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nắm rõ hơn việc triển khai các kế hoạch cũng như kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện,
Huyện uỷ Lộc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Huyện uỷ Lộc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

 •   19/05/2016 02:39:31 PM
 •   Đã xem: 4796
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/5/2016 Huyện uỷ Lộc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2014- 2016.
Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Công văn nhắc nhở việc xây dựng và gửi kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.

Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Công văn nhắc nhở việc xây dựng và gửi kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016.

 •   16/03/2016 03:45:57 PM
 •   Đã xem: 4856
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/3/2016 vừa qua, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh, ông Nguyễn Tiến Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ký ban hành Công văn số 57-CV/HU về việc “Nhắc nhở xây dựng và gửi kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Hướng dẫn việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Hướng dẫn việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới

 •   04/03/2016 03:18:31 PM
 •   Đã xem: 5185
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU ngày 18/11/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước “về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới”,
Bộ phận giúp việc Chỉ thị số 03-CT/HU - Huyện ủy Lộc Ninh triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị trên địa bàn huyện năm 2015

Bộ phận giúp việc Chỉ thị số 03-CT/HU - Huyện ủy Lộc Ninh triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị trên địa bàn huyện năm 2015

 •   02/10/2015 09:13:23 AM
 •   Đã xem: 6889
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/HU ngày 29/12/2014 của Huyện ủy Lộc Ninh “Tổ chức học tập chuyên đề năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Bộ phận giúp việc Chỉ thị số 03-CT/HU- Huyện ủy,
Chị Nguyễn Thị Xanh – cán bộ truyền thanh cơ sở học tập và làm theo lời Bác ở huyện Lộc Ninh

Chị Nguyễn Thị Xanh – cán bộ truyền thanh cơ sở học tập và làm theo lời Bác ở huyện Lộc Ninh

 •   24/06/2015 02:28:26 PM
 •   Đã xem: 4925
 •   Phản hồi: 0
Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có sức lan tỏa sâu rộng và thật sự đi vào cuộc sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Lộc Ninh,
Về việc đăng tải các văn bản liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW

Về việc đăng tải các văn bản liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW

 •   07/06/2015 03:21:57 PM
 •   Đã xem: 3295
 •   Phản hồi: 0
Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, nắm bắt các thông tin liên quan đến việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW; được sự thống nhất của Bộ phận giúp việc Chỉ thị số 03-CT/TW của Huyện ủy Lộc Ninh,

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây