hopthu

Tin Nội chính

Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2019

 •   31/12/2019 04:58:00 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Về việc đăng tải các văn bản có liên quan đến việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp

Về việc đăng tải các văn bản có liên quan đến việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp

 •   11/12/2019 01:57:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 02/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần V năm 2020 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần X;
Khối thi đua số 8 tổ chức Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm học 2018 - 2019 và ký kết giao ước thi đua năm học 2019 - 2020

Khối thi đua số 8 tổ chức Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm học 2018 - 2019 và ký kết giao ước thi đua năm học 2019 - 2020

 •   12/11/2019 06:29:00 AM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 25/10/2019 tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Ninh, Khối thi đua số 8 tổ chức Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm học 2018 - 2019 và ký kết giao ước thi đua năm học 2019 - 2020.
Khối thi đua số 9 tổ chức Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm học 2018 - 2019 và ký kết giao ước thi đua năm học 2019 - 2020

Khối thi đua số 9 tổ chức Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm học 2018 - 2019 và ký kết giao ước thi đua năm học 2019 - 2020

 •   12/11/2019 06:21:00 AM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 24/10/2019 tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Ninh, Khối thi đua số 9 tổ chức Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm học 2018 - 2019 và ký kết giao ước thi đua năm học 2019 - 2020.
Khối thi đua số 7 tổ chức Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm học 2018 - 2019 và ký kết giao ước thi đua năm học 2019 - 2020

Khối thi đua số 7 tổ chức Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm học 2018 - 2019 và ký kết giao ước thi đua năm học 2019 - 2020

 •   12/11/2019 06:13:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24/10/2019 tại hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Ninh, Khối thi đua số 7 tổ chức Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm học 2018 - 2019 và ký kết giao ước thi đua năm học 2019 - 2020.
Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ tuyển dụng viên chức huyện năm 2019

Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ tuyển dụng viên chức huyện năm 2019

 •   15/10/2019 02:20:00 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ tuyển dụng viên chức huyện năm 2019
Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiêu dự tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức huyện năm 2019

Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiêu dự tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức huyện năm 2019

 •   14/10/2019 02:09:00 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiêu dự tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức huyện năm 2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ lịch sử “Bình Phước kháng chiến, kiến quốc 1954-1975”

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ lịch sử “Bình Phước kháng chiến, kiến quốc 1954-1975”

 •   10/10/2019 10:16:00 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trăm kí ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND về việc Tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ lịch sử “Bình Phước kháng chiến, kiến quốc 1954-1975” nhân kỉ niệm 45 năm giải phóng tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Quy định chế độ thù lao đối với các tổ chức Hội đặc thù cấp xã

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Quy định chế độ thù lao đối với các tổ chức Hội đặc thù cấp xã

 •   10/10/2019 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 188
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Thông báo kết luận số 2971-TB/TU ngày 16/8/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về phương án sắp xếp các tổ chức, bộ máy các Hội đặc thù, ngày 26/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã kí ban hành Công văn số 2772/UBND-NC về việc Quy định chế độ thù lao đối với các tổ chức Hội đặc thù cấp xã. Văn bản này được gửi đến Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức Hội đặc thù tỉnh.
Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trung ương làm việc tại tỉnh Bình Phước

Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trung ương làm việc tại tỉnh Bình Phước

 •   06/10/2019 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/9/2019, tại Hội trường G - Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trung ương đã có buổi làm việc, kiểm tra kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2018 và 9 tháng năm 2019.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện ...

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện ...

 •   20/09/2019 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam
hi sinh trong các thời kì chiến tranh ở Campuchia giai đoạn XIX
(mùa khô năm 2019-2020)
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch số 201-KH/TU ngày 04/9/2019 của Tỉnh ủy về Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch số 201-KH/TU ngày 04/9/2019 của Tỉnh ủy về Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng

 •   18/09/2019 02:08:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm kí ban hành Công văn số 2622/UBND-KGVX về việc thực hiện Kế hoạch số 201-KH/TU ngày 04/9/2019 của Tỉnh ủy. Văn bản này được gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước hướng dẫn tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước hướng dẫn tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

 •   18/09/2019 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 698/STTTT-TTBCXB về việc “Tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng”. Văn bản này được gửi đến các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan báo chí của tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị hoạt động Bản tin, Website trong tỉnh.
Đồn Biên phòng Lộc Thiện kí kết quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Lộc Ninh và thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng”

Đồn Biên phòng Lộc Thiện kí kết quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Lộc Ninh và thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng”

 •   16/09/2019 01:02:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/1/2015 của Thủ tướng Chính Chính phủ về việc tổ chức Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới;
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm, tặng quà học sinh vượt khó, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thăm, tặng quà học sinh vượt khó, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước

 •   11/09/2019 02:14:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Nhân kỉ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh 2/9; nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương trình về nguồn, ngày 31/8/2019 vừa qua, Đoàn công tác Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Hòa Bình cùng các doanh nghiệp, các nhà tài trợ đã đến thăm, gặp mặt, tặng xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó; khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước.
Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo thực hiện họp không giấy và sử dụng hộp thư công vụ

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo thực hiện họp không giấy và sử dụng hộp thư công vụ

 •   11/09/2019 02:07:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/8/2019, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền đã kí ban hành Công văn số 3138-CV/TU về việc Thực hiện họp không giấy và sử dụng hộp thư công vụ. Công văn này được gửi đến các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XVIII (mùa khô 2018-2019)

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn XVIII (mùa khô 2018-2019)

 •   10/09/2019 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27/8/2019, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Campuchia giai đoạn XVIII (mùa khô 2018-2019) và Đề án 1237 năm 2019. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì Hội nghị.
Xã Lộc Thái tổ chức Lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2019

Xã Lộc Thái tổ chức Lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2019

 •   02/09/2019 11:26:00 PM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, trong không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước, cả dân tộc trong những ngày qua đã và đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng kỉ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kỉ niệm Ngày Truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2019),
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2019

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2019

 •   02/09/2019 11:15:00 PM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2019

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay3,607
 • Tháng hiện tại86,035
 • Tổng lượt truy cập3,368,205
QC Bên trai 1
QC Bên PHAI 1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây