Tin Thường trực HĐND

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 •   07/08/2018 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, trong 02 ngày, 18 và 19/7/2018, HĐND huyện Lộc Ninh khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ sáu (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018).
Nghị quyết kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Nghị quyết kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 •   04/08/2018 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Thông báo triệu tập tham dự kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Thông báo triệu tập tham dự kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 •   07/07/2018 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 27/6/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh về Nội quy các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021;
Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 tại UBND xã Lộc Hưng

Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018 tại UBND xã Lộc Hưng

 •   21/06/2018 02:38:00 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 08/6/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh do bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - UV BTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Lộc Hưng để giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018.
Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ứng cử trên địa bàn huyện Lộc Ninh và Đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh

Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX ứng cử trên địa bàn huyện Lộc Ninh và Đại biểu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh

 •   21/06/2018 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở thống nhất với Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX ứng cử trên địa bàn huyện Lộc Ninh; Trong hai ngày 05 và 06/6/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 trước kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh Bình Phước và HĐND huyện Lộc Ninh.
Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh Khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021), Kỳ họp thứ Năm ban hành các Nghị quyết bãi bỏ, thành lập một số phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh Khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021), Kỳ họp thứ Năm ban hành các Nghị quyết bãi bỏ, thành lập một số phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện

 •   06/06/2018 10:31:00 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Điều 26, 28 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/5/2015;
Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 •   06/06/2018 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;
Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh khảo sát xác định đối tượng để xây dựng nhà tình nghĩa

Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh khảo sát xác định đối tượng để xây dựng nhà tình nghĩa

 •   18/05/2018 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 10/5/2018, Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh đã tổ chức làm việc, thăm hỏi và khảo sát xác định đối tượng để xây dựng nhà tình nghĩa tri ân người có công với cách mạng tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện làm đường giao thông nông thôn theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn xã Lộc Thuận

Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện làm đường giao thông nông thôn theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn xã Lộc Thuận

 •   18/05/2018 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16/5/2018, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh do bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - UV BTVHU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Lộc Thuận để giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện làm đường giao thông nông thôn theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn xã.
Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ năm của HĐND huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ năm của HĐND huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 •   17/05/2018 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 11/5/2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh đã tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự huyện để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp giữa năm 2018) của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát trường tiểu học Lộc Thành B

Ban Dân tộc HĐND huyện giám sát trường tiểu học Lộc Thành B

 •   17/05/2018 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/4/2018, Ban Dân tộc của HĐND huyện do ông Đinh Văn Hải - Trưởng Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ đối với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại Trường Tiểu học Lộc Thành B.
Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, công tác hòa giải cơ sở và thực hiện chuyển hóa địa bàn đối với UBND thị trấn Lộc Ninh

Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, công tác hòa giải cơ sở và thực hiện chuyển hóa địa bàn đối với UBND thị trấn Lộc Ninh

 •   09/05/2018 02:02:00 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 27/4/2018, tại trụ sở UBND thị trấn Lộc Ninh, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh do bà Phạm Thị Thu - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với UBND thị trấn Lộc Ninh để giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, công tác hòa giải cơ sở và thực hiện chuyển hóa địa bàn.
Học tập kinh nghiệm về xây dựng mô hình điện thắp sáng nông thôn

Học tập kinh nghiệm về xây dựng mô hình điện thắp sáng nông thôn

 •   26/04/2018 01:58:00 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/4/2018, Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh tổ chức Đoàn đi học tập kinh nghiệm về xây dựng mô hình điện thắp sáng đường giao thông nông thôn tại huyện Bù Đăng nhằm ứng dụng thực hiện đồng bộ xây dựng mô hình tại huyện Lộc Ninh góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện. Tham gia cùng Đoàn của Thường trực HĐND huyện có Thủ trưởng các cơ quan liên quan thuộc UBND huyện.
Giao ban công tác HĐND tỉnh Bình Phước lần thứ tư,nhiệm kỳ 2016-2021

Giao ban công tác HĐND tỉnh Bình Phước lần thứ tư,nhiệm kỳ 2016-2021

 •   26/04/2018 01:55:00 PM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16 tháng 04 năm 2018, tại Hội trường Huyện ủy huyện Chơn Thành, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội đồng nhân tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội nghị có Thường trực HĐND và Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thị xã về tham dự
Hội nghị giao ban công tác Hội đồng nhân dân huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị giao ban công tác Hội đồng nhân dân huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021

 •   12/04/2018 02:20:00 PM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 03/4/2018, tại Nhà Văn hóa xã Lộc Thạnh, Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội đồng nhân dân huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện và Chủ tịch HĐND xã Lộc Thạnh.
Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân xã Lộc Thiện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân xã Lộc Thiện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021

 •   24/01/2018 12:27:00 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/01/2018, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Lộc Thiện tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động HĐND năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND xã, bầu chức danh Chủ tịch UBND xã khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021.
Hội đồng nhân dân xã Lộc Điền tổ chức thành công kỳ họp thứ 6 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng nhân dân xã Lộc Điền tổ chức thành công kỳ họp thứ 6 khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

 •   20/01/2018 12:23:00 PM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 12/01/2018, HĐND xã Lộc Điền đã tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2017 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2017 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

 •   10/01/2018 07:42:00 PM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở thống nhất với Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX ứng cử trên địa bàn huyện Lộc Ninh;
Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

 •   18/07/2017 08:57:46 AM
 •   Đã xem: 596
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 13/7/2017, tại Hội trường Huyện ủy Lộc Ninh, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ ba. Đến dự kỳ họp có ông Trần Ngọc Trai - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay2,803
 • Tháng hiện tại45,303
 • Tổng lượt truy cập545,433
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây