HIEN KE
sn bac

Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất

Thứ tư - 08/11/2023 14:01 817 0
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Hợp đồng dịch vụ giá tài sản số 02/HĐ-DVĐGTS ngày 07/11/2023 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Ninh.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá như sau:
- Tải thông báo số 152/TB
 1. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá như sau:
  Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước 
  Địa chỉ: Đường trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
  Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lộc Ninh.
  Địa chỉ: Khu phố Ninh Thịnh, TT Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
  3. Tên tài sản, giá khởi điểm và nơi có tài sản
  Tài sản 1
  Tên tài sản: Quyền sử dụng đất 08 lô đất tại đường 3 tháng 2, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
  Tổng diện tích: 4.763,8 m2 (Bốn nghìn bảy trăm sáu mươi ba phẩy tám mét vuông);
  Tổng giá khởi điểm: 22.653.341.000 đồng (Hai mươi hai tỷ sáu trăm năm mươi ba triệu ba trăm bốn mươi mốt nghìn đồng).
  Nơi có tài sản đấu giá: Đường 3 tháng 2, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
  Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
  Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
  Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã được phân lô, cắm mốc, cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đường 3 tháng 2, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã được phê duyệt.
  Tài sản 2:
  Tên tài sản: Quyền sử dụng đất gồm 52 lô đất tại ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
  Tổng diện tích: 12.852,5 m2 (Mười hai nghìn tám trăm năm mươi hai phẩy năm mét vuông)
  Tổng Giá khởi điểm: 38.685.037.000 (Ba mươi tám tỷ sáu trăm tám mươi lăm triệu không trăm ba mươi bảy nghìn đồng).
  Nơi có tài sản đấu giá: ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
  Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
  Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
  Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đã được phân lô, cắm mốc, cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh theo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã phê duyệt.
  Tất cả các lô đất tài sản 1 và tài sản 2 sẽ được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng lô đất (Có danh sách chi tiết kèm theo)
  4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:
  4.1. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 23/11/2023 đến ngày 24/11/2023 (Trong giờ hành chính)
  4.2. Địa điểm xem tài sản: tại Nơi có tài sản đấu giá. Khách hàng liên hệ: Ông Giang Tuấn Đang (sđt: 0972.858.509) - Chuyên viên Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lộc Ninh để được hướng dẫn xem tài sản.
  5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:
  5.1. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 08/11/2023 đến 17h00 ngày 28/11/2023
  5.2. Địa điểm bán hồ sơ: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lộc Ninh.
  6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước
  6.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá
  STT Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm Mức thu (đồng/hồ sơ)
  1 Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000
  2 Từ trên 500 triệu đồng 500.000
  6.2. Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 0500 8048 9193 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Việt Nam (Sacombank) - Phòng giao dịch Lộc Ninh từ ngày 28/11/2023 đến 17h00 ngày 30/11/2023. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp trước thời gian quy định trên thì phải thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.
  7. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá:
  7.1. Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 08/11/2023 đến 17h00 ngày 28/11/2023
  7.2. Địa điểm bỏ phiếu trả giá: tại Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lộc Ninh.
  8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:
  8.1. Thời gian tổ chức buổi công bố giá: 08h30 phút ngày 01/12/2023
  8.2. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: tại Hội trường UBND thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
  9. Hình thức, phương thức đấu giá
  9.1. Phương thức đấu giá:  Phương thức trả giá lên.
  9.2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp
  10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
  10.1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 08/11/2023 đến 17h00 ngày 28/11/2023
  10.2. Địa điểm đăng ký: tại Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lộc Ninh.
  10.3. Điều kiện đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có nhu cầu sử dụng đất để ở hoặc xây dựng các công trình khác phục vụ sinh hoạt và đời sống theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ/CP ngày 03/04/2023 của Chính Phủ.
  Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.
  Trên cùng một lô đất đấu giá thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.
  Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.
  Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá theo đúng thời gian quy định khi đăng ký tham gia đấu giá.
  10.4. Cách thức đăng ký: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đi đăng ký (Nếu không trực tiếp đi đăng ký tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật). Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:
  Đơn đăng ký tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;
  Một trong các loại giấy tờ sau: Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD có chứng thực, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;
  Văn bản cam kết xem tài sản;
  Nếu người đăng ký tham gia đấu giá không trực tiếp tham gia cuộc đấu giá mà ủy quyền cho người khác thực hiện tham gia cuộc đấu giá thay thì phải có văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật.
  Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 0271.3860216.

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập16
 • Hôm nay4,058
 • Tháng hiện tại34,805
 • Tổng lượt truy cập13,638,084
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây