Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

(Ảnh minh họa - Nguồn internet)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo tăng cường các biện pháp ngăn chặn, quản lí, sử dụng phương tiện bay không người lái trên địa bàn tỉnh

 •   02/02/2019 07:57:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/11/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm ký ban hành Công văn số 3315/UBND-NC về việc “Tăng cường các biện pháp ngăn chặn, quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái”.
Tuyên truyền triển khai ứng dụng Zalo trong cải cách thủ tục hành chính

Tuyên truyền triển khai ứng dụng Zalo trong cải cách thủ tục hành chính

 •   05/12/2018 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 794/STTTT-BCVT ngày 25/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc triển khai ứng dụng Zalo trong cải cách thủ tục hành chính;
Huyện Lộc Ninh ban hành quyết định phê duyệt quy trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chỉnh Phủ về kinh doanh khí

Huyện Lộc Ninh ban hành quyết định phê duyệt quy trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chỉnh Phủ về kinh doanh khí

 •   05/12/2018 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Công văn số 1191/SCT-TM ngày 23/7/2018 của Sở Công thương Bình Phước về việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/2018/NĐ-CP;
Tỉnh Bình Phước: Đổi tên Trung tâm Hành chính công tỉnh thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tỉnh Bình Phước: Đổi tên Trung tâm Hành chính công tỉnh thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 •   09/10/2018 11:41:00 AM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2015 của Chính phủ về việc Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chỉ đạo việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng

 •   19/09/2018 01:41:00 PM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/6/2018, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng đã ký ban hành Công văn số 1592/UBND-KGVX về việc Thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng.
Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Quy chế về tổ chức quản lý và hoạt động của Trang Thông tin điện tử (Website) Đảng bộ huyện trên internet

Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Quy chế về tổ chức quản lý và hoạt động của Trang Thông tin điện tử (Website) Đảng bộ huyện trên internet

 •   19/09/2018 01:27:00 PM
 •   Đã xem: 414
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/9/2018, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh Trần Thị Ánh Tuyết đã ký ban hành Quyết định số 415-QĐ/HU về việc Ban hành Quy chế về tổ chức quản lý và hoạt động của Trang Thông tin điện tử (Website) Đảng bộ huyện trên internet.
Về việc đăng tải các văn bản liên quan đến các Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019

Về việc đăng tải các văn bản liên quan đến các Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019

 •   19/09/2018 01:20:00 PM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019, ngày 09/8/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 1607/VPUBND-KCTTHC về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong năm 2018-2019.
Tuyên truyền Kế hoạch chuyển đổi mã mạng

Tuyên truyền Kế hoạch chuyển đổi mã mạng

 •   29/08/2018 07:33:00 AM
 •   Đã xem: 601
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về kế hoạch chuyển đổi mã mạng
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị rà soát, chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị rà soát, chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp

 •   05/07/2018 10:19:00 AM
 •   Đã xem: 439
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/6/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước đã ban hành Công văn số 403/STTTT-TTBCXB về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp.
Cập nhật lại thông tin thuê bao di động trước ngày 24/4/2018

Cập nhật lại thông tin thuê bao di động trước ngày 24/4/2018

 •   26/04/2018 01:52:00 PM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tuân thủ đúng quy định của Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện đồng thời để bảo vệ quyền lợi khách hàng trong một số trường hợp nhất định,
Sở Thông tin và Truyền Thông đề nghị đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền Thông đề nghị đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh

 •   20/04/2018 09:01:00 AM
 •   Đã xem: 607
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/4/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước đã ban hành Công văn số 198/STTTT-CNTT về việc Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
Sở Thông Tin và Truyền Thông khuyến nghị việc theo dõi, ngăn chặn máy chủ điều khiển mã độc tống tiền GrandCrab

Sở Thông Tin và Truyền Thông khuyến nghị việc theo dõi, ngăn chặn máy chủ điều khiển mã độc tống tiền GrandCrab

 •   20/04/2018 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 447
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/4/2018, Sở Thông Tin và Truyền Thông Bình Phước đã ban hành Công văn số 212/STTTT-CNTT về việc Theo dõi, ngăn chặn máy chủ điều khiển mã độc tống tiền GrandCrab.
Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước cung cấp 18 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 •   10/04/2018 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0
Nhằm góp phần thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, tổ chức biết và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành Nội vụ tỉnh Bình Phước, ngày 12/3/2018, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nguyễn Thành Chương đã ký ban hành Công văn số 397/SNV-VP về việc Tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Sở.
Cảnh báo việc lộ mật khẩu từ các trang mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến

Cảnh báo việc lộ mật khẩu từ các trang mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến

 •   07/03/2018 03:21:00 PM
 •   Đã xem: 550
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/3/2018, UBND huyện Lộc Ninh ban hành Công văn số 115/UBND-VX về việc cảnh báo việc lộ mật khẩu từ các trang mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến,
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập72
 • Hôm nay1,347
 • Tháng hiện tại117,277
 • Tổng lượt truy cập1,287,086
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây