HIEN KE
sn bac

Phổ biến giáo dục pháp luật

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 	của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 •   10/07/2022 03:05:00 PM
 •   Đã xem: 1566
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 681/UBND-NC ngày 31/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Thông tư số 02/2022/TT-BTP), có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2022.
Tài liệu hướng dẫn Nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

Tài liệu hướng dẫn Nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

 •   24/05/2022 07:39:00 AM
 •   Đã xem: 2258
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu hướng dẫn Nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật
image001

Khối Dân vận - Mặt trận - Đoàn thể huyện Lộc Ninh chào cờ, sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 5 gắn với tuyên truyền kỉ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   07/05/2022 07:53:00 AM
 •   Đã xem: 1216
 •   Phản hồi: 0
Ngay trong buổi sáng ngày đầu tiên trở lại làm việc sau thời gian nghỉ Lễ dịp 30/4, 01/5, ngày 04/5, tất cả cán bộ, công chức, viên chức Khối Dân vận – Mặt trận – Đoàn thể huyện Lộc Ninh đã tập trung tại sân trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện để tham dự buổi chào cờ đầu tháng và sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 5 với chủ đề: “Một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022”.
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 5/2022 - Chủ đề: Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022.

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 5/2022 - Chủ đề: Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022.

 •   28/04/2022 08:04:00 AM
 •   Đã xem: 1779
 •   Phản hồi: 0
Nội dung: I. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ SỐ 15/2022/TT-BCA NGÀY 06/4/2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG ANNgày 06/4/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCA về sửa đổi Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2022, gồm các nội dung chủ yếu sau:
1

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” Tháng 4 năm 2022

 •   29/03/2022 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 3306
 •   Phản hồi: 0
Chủ đề: Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2022.
Nội dung: Tháng 4/2022, nhiều quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực. Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện xây dựng Đề cương sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 4 năm 2022 gồm những chính sách pháp luật đáng chú ý mà cán bộ, công chức, viên chức, lao động và người dân cần biết. Cụ thể như sau:
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3 năm 2022

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3 năm 2022

 •   01/03/2022 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 1754
 •   Phản hồi: 0
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3 năm 2022
Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công,

Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công,

 •   18/02/2022 03:18:00 PM
 •   Đã xem: 2433
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/01/2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 02 năm 2022

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 02 năm 2022

 •   26/01/2022 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 2464
 •   Phản hồi: 0
Chủ đề: Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; một số chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 02/2022.
Đề cương sinh hoạt ngày pháp luật tháng 01 năm 2022

Đề cương sinh hoạt ngày pháp luật tháng 01 năm 2022

 •   03/01/2022 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 1359
 •   Phản hồi: 0
Ngày đầu tiên của năm 2022, một số luật đã được Quốc hội thông qua và nhiều chính sách mới quan trọng chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó có nhiều luật có phạm vi điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống, sinh hoạt và quyền lợi của người dân. Hội đồng Phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật huyện xây dựng đề cương sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 01 năm 2022 với chủ đề “Những điểm mới nổi bật của một số Luật và chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2022” với nội dung như sau:
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 12 năm 2021

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 12 năm 2021

 •   29/11/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 2081
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tiếp tục hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021, tháng 12 cũng là tháng cuối cùng của năm 2021, đánh dấu nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện xây dựng Đề cương sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 12 năm 2021 với chủ đề: Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2021 liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng công chức; người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; các quy định về miễn giảm thuế phí, lệ phí cho người dân.
Nội dung cụ thể như sau:
2

Đề cương sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 11 năm 2021

 •   09/11/2021 09:27:00 AM
 •   Đã xem: 1623
 •   Phản hồi: 0
Bắt đầu từ năm 2013, Ngày Pháp luật được quy định cụ thể trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Việt Nam. Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi ngắn gọn là Ngày pháp luật là một ngày kỷ niệm tại Việt Nam vào ngày 09 tháng 11 hàng năm. Đây là ngày trong năm để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền.
Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2021

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2021

 •   09/11/2021 07:07:00 AM
 •   Đã xem: 2364
 •   Phản hồi: 0
Nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 (09/11), Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Lộc Ninh xin đăng tải, giới thiệu đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trong huyện một số tư liệu sau:
image001

Tỉnh Bình Phước phổ biến, triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2019

 •   11/05/2021 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 1256
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng ngày 06/5/2021, tại Hội trường Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Phổ biến, triển khai Luật Thi hành án hình sự năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Khối Dân vận - Mặt trận - Đoàn thể huyện Lộc Ninh tổ chức chào cờ đầu tháng và sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 4

Khối Dân vận - Mặt trận - Đoàn thể huyện Lộc Ninh tổ chức chào cờ đầu tháng và sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 4

 •   08/04/2021 03:16:00 PM
 •   Đã xem: 1596
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Lịch làm việc Tuần thứ 14 (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021) của Lãnh đạo Ban Dân vận - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Kế hoạch của Hội đồng Phối hợp, Phổ biến Giáo dục pháp luật huyện, sáng ngày 05/4/2021, tại sân trụ sở Ban Dân vận -Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Khối Dân vận - Mặt trận - Đoàn thể đã trang trọng chào cờ đầu tháng và sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 4 với chủ đề: ”Chính sách nổi bật liên quan đến bảo hiểm y tế”. Tài liệu tuyên truyền do Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện cung cấp.
Đề cương: Sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 11/2020

Đề cương: Sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 11/2020

 •   03/11/2020 06:02:00 AM
 •   Đã xem: 2318
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 06/4/2020 và Công văn số 435 /UBND-NC ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh v/v tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện. Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện xin trân trọng giới thiệu chủ đề sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 11 là: Những nội dung cơ bản về nguồn gốc, ý nghĩa “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 như sau:
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 7/2020 Chủ đề: Giới thiệu Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 7/2020 Chủ đề: Giới thiệu Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước

 •   11/07/2020 05:47:00 AM
 •   Đã xem: 1483
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 4/2020 Tuyên truyền kỉ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 4/2020 Tuyên truyền kỉ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

 •   26/04/2020 08:56:00 PM
 •   Đã xem: 3771
 •   Phản hồi: 0
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 4/2020
Tuyên truyền kỉ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp

 •   23/04/2020 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 3281
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp
Sở Tư pháp phát động hưởng ứng và tham gia Cuộc thi viết về “Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước

Sở Tư pháp phát động hưởng ứng và tham gia Cuộc thi viết về “Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước

 •   03/03/2020 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 3786
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/02/2020, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Tiến Hiếu đã kí ban hành Công văn số 120/STP-VP về Phát động hưởng ứng và tham gia Cuộc thi viết về ‘Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước. Văn bản này được gửi đến các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập54
 • Hôm nay1,879
 • Tháng hiện tại30,792
 • Tổng lượt truy cập11,435,792
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây