hopthu

Phổ biến giáo dục pháp luật

Khối Dân vận - Mặt trận - Đoàn thể huyện Lộc Ninh tổ chức chào cờ đầu tháng và sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 4

Khối Dân vận - Mặt trận - Đoàn thể huyện Lộc Ninh tổ chức chào cờ đầu tháng và sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 4

 •   08/04/2021 03:16:00 PM
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Lịch làm việc Tuần thứ 14 (từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021) của Lãnh đạo Ban Dân vận - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Kế hoạch của Hội đồng Phối hợp, Phổ biến Giáo dục pháp luật huyện, sáng ngày 05/4/2021, tại sân trụ sở Ban Dân vận -Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Khối Dân vận - Mặt trận - Đoàn thể đã trang trọng chào cờ đầu tháng và sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 4 với chủ đề: ”Chính sách nổi bật liên quan đến bảo hiểm y tế”. Tài liệu tuyên truyền do Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện cung cấp.
Đề cương: Sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 11/2020

Đề cương: Sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 11/2020

 •   03/11/2020 06:02:00 AM
 •   Đã xem: 484
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 06/4/2020 và Công văn số 435 /UBND-NC ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh v/v tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện. Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện xin trân trọng giới thiệu chủ đề sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 11 là: Những nội dung cơ bản về nguồn gốc, ý nghĩa “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 như sau:
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 7/2020 Chủ đề: Giới thiệu Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 7/2020 Chủ đề: Giới thiệu Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước

 •   11/07/2020 05:47:00 AM
 •   Đã xem: 501
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 4/2020 Tuyên truyền kỉ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 4/2020 Tuyên truyền kỉ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

 •   26/04/2020 08:56:00 PM
 •   Đã xem: 2838
 •   Phản hồi: 0
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 4/2020
Tuyên truyền kỉ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp

 •   23/04/2020 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 2843
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp
Sở Tư pháp phát động hưởng ứng và tham gia Cuộc thi viết về “Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước

Sở Tư pháp phát động hưởng ứng và tham gia Cuộc thi viết về “Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước

 •   03/03/2020 09:56:00 PM
 •   Đã xem: 3003
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/02/2020, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Lê Tiến Hiếu đã kí ban hành Công văn số 120/STP-VP về Phát động hưởng ứng và tham gia Cuộc thi viết về ‘Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước. Văn bản này được gửi đến các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 02/2020: Triển khai một số điểm mới của Luật Sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 02/2020: Triển khai một số điểm mới của Luật Sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

 •   18/02/2020 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức vừa được thông qua tại Kì họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV ngày 25/11/2019.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV ) đang gây ra lo ngại trên thế giới (nguồn ảnh: vov)

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 02/2020

 •   03/02/2020 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 02/2020Triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ về công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Vi rút Corona gây ra; Công điện số 156/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
Sinh hoạt “Ngày pháp luật” Tháng 01/2020 Triển khai Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2020

Sinh hoạt “Ngày pháp luật” Tháng 01/2020 Triển khai Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2020

 •   15/01/2020 05:01:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/12/2019, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã kí ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020.
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 12/2019 Giới thiệu một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019 và Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 12/2019 Giới thiệu một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019 và Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019

 •   23/12/2019 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 12/2019Giới thiệu một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019 và Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2019
Đề cương sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 10/2019: Triển khai 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Phước thông qua tại Kì họp thứ Tám năm 2019

Đề cương sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 10/2019: Triển khai 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Phước thông qua tại Kì họp thứ Tám năm 2019

 •   28/10/2019 11:05:00 AM
 •   Đã xem: 280
 •   Phản hồi: 0
I. Một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 •   10/10/2019 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp, ngày 26/9/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đã kí ban hành Công văn số 2766/UBND-NC về việc Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Văn bản này được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Tỉnh Đoàn, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 9/2019: Giới thiệu Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 9/2019: Giới thiệu Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

 •   16/09/2019 02:42:00 PM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.
Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước hướng dẫn khai thác bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước hướng dẫn khai thác bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 •   01/09/2019 09:14:00 AM
 •   Đã xem: 160
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/8/2019, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành Công văn số 670/STP-GD&BTTP về việc “Đề nghị khai thác Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật”. Văn bản này được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 8/2019 Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 01/2019/NĐ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 8/2019 Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 01/2019/NĐ-HĐND ngày 05/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

 •   26/08/2019 08:32:00 AM
 •   Đã xem: 196
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/7/2019, tại Kì họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/NĐ-HĐND quy định vể số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh. Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết gồm có 6 chương, 22 điều quy định rất cụ thể về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019.
UBND huyện Lộc Ninh: Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện 6 tháng cuối năm 2019

UBND huyện Lộc Ninh: Thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện 6 tháng cuối năm 2019

 •   02/08/2019 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 347
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND huyện Lộc Ninh V/v Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Lộc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021; Thông báo số 179/TB-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Lộc Ninh về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2019;
Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 7/2019 “Lịch sử, ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7”

Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 7/2019 “Lịch sử, ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7”

 •   22/07/2019 05:29:00 PM
 •   Đã xem: 279
 •   Phản hồi: 0
Ngày Thương binh - Liệt sĩ (ngày 27/7) là một ngày kỉ niệm được tổ chức hàng năm nhằm tưởng niệm về những người thương binh, liệt sĩ đã hi sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước ta. Ngày lễ này là biểu hiện truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc ta. Qua đó tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với những người có công với Cách mạng từ trước đến nay.
images1183154 ngay gdvn 2 1

Đề cương sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 6/2019 Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

 •   25/06/2019 05:28:00 AM
 •   Đã xem: 1013
 •   Phản hồi: 0
Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.
Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 5/2019 chủ đề: Quyết định số 1847/QĐ-TTG, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 5/2019 chủ đề: Quyết định số 1847/QĐ-TTG, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ

 •   29/05/2019 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 380
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/12/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTG về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.

Các tin khác

VIDEO PHÓNG SỰ, ĐIỂM TIN
HĐND
Bộ pháp điển
khen thuong
Bán đấu giá tài sản
Hộp thư điện tử
Thông tin người phát ngôn
Thường trực tỉnh ủy
Công báo bình phước
Quản lí văn bằng
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay2,243
 • Tháng hiện tại2,243
 • Tổng lượt truy cập5,658,630
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây