HIEN KE
sn bac

Phổ biến giáo dục pháp luật

Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 6/2018 - Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 6/2018 - Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

 •   26/06/2018 07:48:00 PM
 •   Đã xem: 1687
 •   Phản hồi: 0
Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi dùy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.
Đề cương sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 5 /2018: giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin

Đề cương sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 5 /2018: giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin

 •   15/05/2018 02:43:00 PM
 •   Đã xem: 1332
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.
Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 4/2018

Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 4/2018

 •   18/04/2018 03:22:00 PM
 •   Đã xem: 1244
 •   Phản hồi: 0
Chủ đề: Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3/2018: Sự kiện Giờ Trái đất

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3/2018: Sự kiện Giờ Trái đất

 •   22/03/2018 03:58:00 PM
 •   Đã xem: 2062
 •   Phản hồi: 0
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 3/2018: Sự kiện Giờ Trái đất
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 2/2018

Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 2/2018

 •   22/03/2018 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 1919
 •   Phản hồi: 0
Đề cương sinh hoạt “Ngày pháp luật” tháng 2/2018 Chỉ thị số 02 ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Bình Phướcvề việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và thiết thực kỷ niệm 70 nămNgày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện phối hợp tuyên truyền Ngày Pháp luật tháng 3/2018

Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện phối hợp tuyên truyền Ngày Pháp luật tháng 3/2018

 •   21/03/2018 04:42:00 PM
 •   Đã xem: 1572
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Lộc Ninh; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 05/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện, sáng ngày 12/3/2018, Văn phòng Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân huyện cùng với cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (Phòng Tư pháp) tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật tháng 3/2018.
Huyện Lộc Ninh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về điều kiện đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện

Huyện Lộc Ninh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về điều kiện đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện

 •   14/03/2018 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 1747
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Quyết định số 2701/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2018;
Đồng chí Nguyễn Văn Viết - TPTP (bên trái) trao tặng tủ sách cho nhân dân Ấp 6, xã Lộc Thái

Huyện lộc Ninh: công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

 •   31/01/2018 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 1653
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;
Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 01/2018 các quy định của Đảng và Nhà nước về đón Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 01/2018 các quy định của Đảng và Nhà nước về đón Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

 •   22/01/2018 08:11:00 PM
 •   Đã xem: 1453
 •   Phản hồi: 0
Đề cương sinh hoạt "Ngày pháp luật" tháng 01/2018 các quy định của Đảng và Nhà nước về đón Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Đề cương sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 8/2017: Quy định mới về tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức

Đề cương sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 8/2017: Quy định mới về tiêu chí đánh giá, phân loại công chức, viên chức

 •   14/08/2017 07:40:20 AM
 •   Đã xem: 1604
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có nhiều điểm mới như việc bỏ tiêu chí sáng kiến hay tiêu chí đánh giá dựa trên khối lượng công việc thực hiện được.
Hội Nông dân huyện Lộc Ninh: tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2017 cho Hội viên Nông dân

Hội Nông dân huyện Lộc Ninh: tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2017 cho Hội viên Nông dân

 •   02/08/2017 08:53:04 AM
 •   Đã xem: 1506
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 529-CV/HND ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Phước về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật năm 2017;
Ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, Lộc Ninh: Gần 100 người tham gia buổi tuyên truyền đề án 1133

Ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, Lộc Ninh: Gần 100 người tham gia buổi tuyên truyền đề án 1133

 •   22/06/2017 10:12:27 AM
 •   Đã xem: 4395
 •   Phản hồi: 0
Sáng 14/6/2017 tại nhà văn hóa cộng đồng ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh; Đồn Biên phòng Chiu Riu, Công an huyện Lộc Ninh phối hợp với chính quyền địa phương xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong ấp.
Đề cương sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 05/2017: Tuân thủ quy định tốc độ để bảo đảm an toàn giao thông

Đề cương sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 05/2017: Tuân thủ quy định tốc độ để bảo đảm an toàn giao thông

 •   08/05/2017 09:20:33 PM
 •   Đã xem: 2453
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam hưởng ứng Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ 4 do Liên hợp quốc phát động từ ngày 8 – 14/5/2017.
Đề cương sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 04/2017: Giới thiệu Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016

Đề cương sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 04/2017: Giới thiệu Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016

 •   22/04/2017 09:58:01 PM
 •   Đã xem: 1488
 •   Phản hồi: 0
Giới thiệu Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2016
Đề cương sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 03/2017: Giới thiệu mục đích, ý nghĩa Giờ Trái đất

Đề cương sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 03/2017: Giới thiệu mục đích, ý nghĩa Giờ Trái đất

 •   22/04/2017 09:56:26 PM
 •   Đã xem: 1728
 •   Phản hồi: 0
Với thông điệp “Tắt đèn bật tương lai” sự kiện Giờ Trái đất năm 2017 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày thứ bảy 25/3/2017.
Đề cương sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 02/2017: Những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015

Đề cương sinh hoạt Ngày Pháp luật tháng 02/2017: Những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015

 •   19/04/2017 07:46:44 AM
 •   Đã xem: 1640
 •   Phản hồi: 0
Bộ luật Dân sự được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015; được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 08/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.
Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước

 •   27/01/2017 12:37:31 PM
 •   Đã xem: 1883
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/01/2017, UBND huyện Lộc Ninh ban hành Công văn số 38/UBND-NC về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước.
Huyện Lộc Ninh với công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013-2016

Huyện Lộc Ninh với công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới giai đoạn 2013-2016

 •   25/12/2016 03:55:29 PM
 •   Đã xem: 1919
 •   Phản hồi: 0
Là một huyện biên giới của tỉnh Bình Phước với 97,4km đường biên, có hơn 18% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, có Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, 01 cửa khẩu chính và 01 lối mở; tiếp giáp với hai tỉnh Kratie và Tpong Khmum, Vương quốc Campuchia,
Đề cương sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 12/2016: Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Đề cương sinh hoạt Ngày pháp luật tháng 12/2016: Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

 •   16/12/2016 10:25:18 PM
 •   Đã xem: 2401
 •   Phản hồi: 0
Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016); 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2016) và đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay4,791
 • Tháng hiện tại13,513
 • Tổng lượt truy cập12,199,914
Nông thôn mới
Thủ tục hành chính
Văn bản mới ban hành
Người Việt dùng hàng Việt
Tìm hài cốt liệt sĩ
Thông tin người phát ngôn
bank
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây